søndag 3. oktober 2010

Hydalen 2010


Sør-Hydalen


Merkesesongen i fjellet gikk over i historen 26. september, siste fangstdag for denne sesongen. Alt utstyr rigget ned og klargjort for vinterdvale.
Mistnettene (se foto) er plassert i skogkrullen (bjørk/vier/brisk) nærmest den grå bygningen i høyre hjørne av bilde. Merkeplassen ligger 955 m.o.h.

Totalt ble det merket 1316 fugler ( 718 stk. 2009) fordelt på 26 arter (25 arter 2009).
Nettene var i bruk 25 dager i juli-aug-sept.
Dominerende arter var som "vanlig" løvsanger(461), gråsisik(436) og heipiplerke(235).
3 kontroller av fugler med utenlandsk ring. Gråsisik med svenk ring, gråsisik med finsk ring og jernspurv med ring fra Belgia.

Det ble observert 5 nye arter for Hydalen i 2010. Siland, dvergfalk, trepiplerke, bokfink og tornskate. Sistnevnte ble fanget i nett. Men, dessverre, den klarte å komme seg ut før jeg fikk satt kloa i den. Gjett hvilken strofer som på rekke og rad kom trillende ut fra undertegnedes nebb da !?!. (Ikke bare var det førstegangsreg. for Hydalen. Hadde også vært ny merkeart for Hallingdal RG).
Totalt er det nå registrert 65 arter. Av disse er 28 konstantert hekkende.
Artslisten er ikke basert på systematiske takseringer eller tellinger, men på tilfeldige observasjoner siden 1976.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar