fredag 9. februar 2024

Rødstrupe i Hallingdal vinterstid (des.-febr.)

Under hagefugltellingen i Hallingdal uke 5 2024 ble det observert 3 rødstruper tiltross for en kald vinter. Derfor har jeg sett på forekomsten i Hallingdal i des.-febr., både på artsobservasjoner.no og artskart 2, da mange i hagefugltellingene bare legger inn i der (miljølære).  3 ind. har  blitt obs. i 2015, ellers bare 1-2 ind. vinterstid i Hallingdal (se Figur 1 og Tabell 1 nedenfor). Totalt 20 observasjoner i  Hallingdal, flest i 2024  med 4 (feb. vil bli oppdatert senere). Dette kan også skyldes større oppslutning i hagefugltellingen i 2024 enn årene før. Mildere temp. vinterstid fremover vil sannsynligvis kunne gi flere observasjoner.  Tabell 1 nedenfor viser forekomsten av rødstrupe i de ulike kommunene i Hallingdal  (Flå uten observasjoner). 

              Figur 1.


                           Tabell 1.

             Figur 2.  Rødstrupe som har holdt seg i Breiehagen, Strandafjorden, Ål, fra 30. jan-til 22. feb., men denne kom ikke med på hagefugltellingen min.

mandag 5. februar 2024

Hagefugltelling Hallingdal 2024

Flott innsats i hagefugltellingen siste uka av januar 2024 i Hallingdal.  Totalt ble det talt hagefugler i 85 områder i Hallingdal med totalt 4539 ind. av 38 arter (se Tabell 1 og Figur 1 nedenfor).  Dominerende arter var gråsisik, dompap og kjøttmeis. Flere uvanlige arter ble også observert: polarsisik (må godkjennes av LRSK Buskerud), dvergspett, nøttekråke og jernspurv.  Svarttrost, stær og rødstrupe er også arter som forsøker seg på overvintring i Hallingdal, selv etter den lange kuldeperioden i des./jan. 2023  Kjernebiter og stillits ble også observert i bra antall. For andre  meiser enn kjøttmeis, var det godt med blåmeis, granmeis, svartmeis og noen toppmeis. Stjertmeis (7 ind.)  ble også observert i Ål.  Sammenligning med tidligere år kan gjøres på hagefugltellingsiden, eksempelvis Ål i perioden 2009-2024. Velg  ulike kommuner på denne siden. Se også den nasjonale oppsummeringen for Norge  her;  

Tabell 1. Trykk på skjemaet for større utgave.
Figur 1:  Viser fordelingen av 12 vanligste arter i de ulike kommunene.
                               Svarttrost 2K hann  (begynner å få gult nebb)  i Breiehagen, Ål


Rødstrupe Breiehagen, Ål.