søndag 31. oktober 2010

Sidensvans i Hallingdal

Denne høsten har vi på nytt kunne oppleve den flotte fuglen sidensvans i Hallingdal. For tre uker siden så jeg de første her i øvre Hallingdal og fram til nå har det stadig vært små flokker å se. Det er en god del mindre rognebær i år så nå er disse fuglene sikrest å treffe der det er plantet andre bærtre.
Vi hadde en fantastisk sesong i fjor med denne arten da det nærmest bugnet over med rognebær, men en går aldri lei denne nydelige fuglen. Derfor var det en glede at vi også denne høsten har fått en innvasjon av denne arten som egenkelig hører til i mere nordlige og østlige områder. Da hadde vi sidensvanser her helt ut i april, men det er vel tvilsomt om vi vil oppleve de like lenge i år da det som sagt er betydelig mindre bær for den å finne.

Denne fuglen her fikk jeg fotografert utenfor kommunehuset i Hol i dag.

Finset; oppsummering uke 43.

Store planer om et skikkelig gråsisikstunt denne uken. Men neida, som vanlig, alt går ikke helt etter planen. Opptatt hele lørdagen og litt for mye vind søndag gjorde til at helgen ikke bidro med de helt store merketall. Men litt fangst ble det tid til i løpet av uken. Spesielt torsdag var det mye gråsisik i luften. Selvsagt fløy "som vanlig" hovedtyngden over nettet. Tross mye høytflyvning ble 53 stk. merket på en kort økt morgen og en kort økt etterm. Stor bevegelse også på blåmeisen torsdag. Blåmeisen er ikke den som er lettest å få ut av nettene og 25 stk. i et 9 metersnett rett før mørket kom snikende er ikke just en drømmesituasjon!
Ukens høydepunkt - som nevnt i tidligere innlegg - spurveugle.


Gråsisik hann

Kråkefella hadde lite aktivitet denne uken. Mildt vær og barmark gjør sitt til at kråkene har lett tilgang på føde andre steder. Totalt ble det bare merket 17 stk. kråker i oktober og 5 stk. tidligere merket ble kontrollert. Antall gj.snitt merket i oktober er 37 stk. (n=12 år).
Spurvehauken var tilbake på søndag og jaget rundt fella. Gjorde tapre forsøk på kråker. Hvem som jaget hvem når det gjelder spurvehauk kontra kråke kan en egentlig lure på. Ihvertfall, det gikk ikke lenge før den gav opp, eller rettere sagt, ble jaget vekk av kråker.

Merket uke 43: Blåmeis 54, brunsisik 4, grønnfink 22, gråsisik 105, kjøttmeis 18, kråke 5, skjære 1, spurveugle 1.
Totalt = 210 stk.

onsdag 27. oktober 2010

Spurveugle.

Spurveugla - ugleverdens minipirat -er ikke den arten man fanger mest av, men til gjengjeld er det meget artig når denne runde og lubbene fjærballen henger i nettet.
Under fangstforsøk etter gråsisik i går ettmiddag ble nok fristelsen for stor for spurveugla. Trolig har den sett seg ut en "godbit" i nettet, men denne gangen gikk det ikke. Ingen av de 5-6 gråsisikene som hang i nettet hadde hatt nærkontakt med uglas sylskarpe klør.


Trolig er dette en spurvugle som holder seg rundt gården. Høsten 2009 hang det ei spurveugle i mistnettet ved foringsplassen. Dette viste seg bare å være delvis riktig. Når jeg nærmet meg nettet fløy den vekk og slo seg ned i nærmeste tre. Den satt rett og slett bare og niholdt i en blåmeis som hang i nettet. Fra tretoppen tittett den bare intenst på meg og lurte nok på hva slags skapning jeg var som forsynte meg av dens nyslåtte bytte. Ei spurveugle ble også observert midtvinters mens den var i ferd med å søke ly i et hulrom oppunder taket på låven. Uansett, spurveugla er en fasinerende uredd liten skapning.


Inspirert av spurveugla, førsøkte jeg meg på perleugle utover kvelden. Til tross for "flott" perleuglesang fra høytaleren, ble det ingen perleugle denne gangen.

mandag 25. oktober 2010

Finset; oppsummering uke 42.

Lite merkeaktivitet sist uke. Korte, mørke dager så tiden har ikke strekt helt til alt en kunne ønske seg. Eneste har vært litt merking på foringsplassen. Ikke de helt store mengder med fugl som oppholder seg der. Til det har tiden med foring vært for kort.

Grønnfink hann

Har ventet på trosteflokkene, men de kom ikke denne høsten. Eneste det fortsatt er bra med er gråsisik. De opptrer til tider i store flokker. Av den grunn og med håp om litt mer fangst på disse, har jeg latt det være igjen ett 18 m. heisnett. De øvrige mistnettene er rigget ned for sesongen og lagt i vinteropplag.

Ikke det helt store i kråkefellen heller. En og annen kråke og skjære hopper ned når maten i fella frister for mye. Spurvehauk var på besøk ved fella torsdag. Innimellom går de ned for å slå skjærer som er i fella.(Kråker blir for store for spurvehauken) Denne ble mobbet vekk av kråker og skjærer før den kom så langt.

Merket uke 42: Blåmeis 16, Bokfink 1, Grønnfink 20, Gråsisik 15, Kjøttmeis 14, Kråke 6, Nøtteskrike 1, Pilfink 2, Skjære 8, Svarttrost 1.
Totalt = 84 stk.

søndag 24. oktober 2010

Breiehagen: oppsummering uke 41 og 42

Litt tid til ringmerking noen dager, helst ettermiddagstid til kl. 18:00:

96 fugler ringmerket totalt med ett mistnett i hagen:
52 kjøttmeis, 19 grønnfink,12 bjørkefink, 5 pilfink, 1 svartrost, 1 nøtteskrike og 1 spettmeis.

Har merket bare med ett mistnett, men har nå laget plass til ett til nærmere skogen-håper å kunne merke andre arter også.

Sangsvanene gir mye lyd fra seg når nye individer ankommer Strandafjorden. Antallet har nå kommet opp i 40 adulte, noe som er interessant! Kanadagåsflokken på 9 er forsatt tilstede ved Grandane. Et par har kommet til de siste dagene, men blander seg ikke med de andre. Både kongeørn og hønsehauk har blitt observert under ringmerkingsarbeidet også, samt et par stjertmeis.

fredag 22. oktober 2010

Havørn i Hovet


Fikk melding om havørn på Holsfjorden i begynnelsen av denne uka, men kom da akkurat for seint til å få sett den. Den hadde tatt en and i nedre del av fjorden og spist den like før jeg kom.
Derimot i dag var jeg mere heldig da jeg kunne beskue en adult havørn sitte på sitt bytte på isen i Hovsfjorden langs med vegen her. Den hadde tatt den vingeskadde kortnebbgåsa som har holdt seg til her siden i august. Heldigvis kom denne gåsa nå til nytte da den neppe ville ha greid en vinter her oppi.
Havørna er jo nå de senere årene blitt nærmest fast å se i Hallingdal. Mangen av disse funnen de senere årene gjelder adulte fugler, så det er vel stor sjans for at mangen av disse funnene gjelder en og samme individ.

tirsdag 19. oktober 2010

Finset; oppsummering uke 41.

Liten merkeaktivitet sist uke. Kaldt om morgen, helt ned i 8-10 blå grader på det kaldeste. De få gangene det var mulig med fangst, var det ikke mange på trekk. Sangere og insektspisere er dratt til andre og varmere breddegrader. Eneste som er å se er en annen rødstrupe og gjerdesmett som hopper rundt i busker og kratt. Meiser, finker, sisik og trost er de dominerende arter. Men det er ikke hele tiden lite lett å få lurt disse ned i mistnettene. Stjertmeis har det vært mye av å se de siste dagen, flokker med opptil 50+. Flott liten sak stjertmeisen.
Ukens mest gledelige var fangst av 3 pilfink. Den har ikke vært observert på Finset på snart 20 år. Torgrim nevnte opptur for arten i oppsummering fra uke 40. Skal bli spennende å se videre.
Bjørkefink, hunn.

Ikke spes. stor aktivitet i kråkefella. Men det er "normalt" på denne årstiden. Ingen spes. trekk/streifaktivitet på kråkene før snøen legger seg. Men 6 stk. ungkråker har hoppet ned så langt.

Merket uke 41: Bjørkefink 2, blåmeis 7, brunsisik 1, dompap 1, granmeis 1, grønnfink 5, gråsisik 14, gråtrost 2, kjøttmeis 15, kråke 6, måltrost 2, pilfink 3, rødstrupe 7, rødvingetrost 2, skjære 6, svartrost 1.
Totalt = 75 stk.

mandag 11. oktober 2010

Kråkefellefangst, del 1.

Høstens første fugler hoppet ned i fella i dag, 11. oktober. 2 kråker og 4 skjærer lot seg friste av godsakene som lå der.
Skjærene var alle ungfugler, uredde og nysgjerrige. Skjærene har en evne til fort å lære seg å hoppe ut og inn av felle. Disse fire rakk ikke å lære seg den kunsten før de fikk ring om foten.
Ene kråka er en skikkelig stamgjest. Merket januar 2008. Siden har den vært der titt og ofte. 25 ganger har den blitt fanget og sluppet ut. Den var også den siste kråka som ble fanget ved avsluttningen av vinterfangsten i april. Denne har tydligvis lært seg hvor en trygt og lettvint kan finne seg en godbit eller to.


Kråkene kan til tider være hissige.

Finset; oppsummering uke 40.

Så godt som ingen merkeaktivitet sist uke. Regn, regn og regn de første dagene av uken. Siste del av uken sol og klart, men da ble det nattefrost med is og rim fra morgenen av.

Merket uke 40. Blåmeis 1, granmeis 1, grønnsisik 2, gråtrost 1, jernspurv 1, kjøttmeis 8, måltrost 1, rødstrupe 7, svartmeis 1.
Totalt 23 stk.

søndag 10. oktober 2010

Breiehagen: oppsummering uke 40

Flott høstvær i siste del av uka. Kombinert med hagearbeid ringmerket jeg 176 fugler med et mistnett. Bjørkefink og kjøttmeis dominerte, men nye merkearter for meg i Breiehagen ble pilfink og spettmeis. Begge disse artene har økt i antall siden 1970-tallet, da jeg sist var aktiv ringmerker i Hallingdal. I tillegg kontrollerte jeg en grønnfink som var merket i Nederland. Artig!
Bjørkefink ble vanligste merkeart i uke 40.

Totalt uke 40: 78 bjørkefink, 73 kjøttmeis, 10 bokfink, 6 nøtteskrike, 3 pilfink, 3 grønnfink, 2 spettmeis og munkSpettmeis ble ny merkeart: et spettmeispar hang i mistnettet samtidig.

Her er hannen 2K+. Flott fugl å ringmerke, rolig lynne!


Ny merkeart: Pilfinken er en art som har økt i antal. Kjønnene er like.


Alle nøtteskrikene som ble merket var voksne individer. Det gikk også hardt utover fingrene!

Nøtteskrikene hamster mye mat om høsten og er svært aktive nå.

tirsdag 5. oktober 2010

Optimisten !

Første halvdel av 90-tallet var siste gang vi kan si at det var smågnagerår i Hemsedal, med 1994 som toppåret med stor T. Jordugler var overalt, myrhauk var å se titt og ofte, og vi registrerte 31 perleuglehekkinger. For 26 av perleuglekullene var kullstørrelsen kjent. Gjennomsnittelig kullsrt. var imponerende 6.08 egg. Det lå haugevis med mus i kassene ved sjekk. Det var den gang.
Siden har vi bare drømt om slike forhold. I ettertid har det egentlig ikke vært i nærheten av noe som kan kalles smågnagerår. Lemen har knapt vært sett siden, og det har vært lite med mus og musebol å se når snøen har gått. Sommeren 2010 ble det endelig observert litt lemen i fjellet, og en del mus var å se. Skal det nå endelig bli vår tur til å få en smågnagertopp ! 

Optimisten uten begrensninger våknet. Holker som var egnet for ugler og tårnfalk skulle henges opp i løpet av høsten. Et gammelt kvistreier som har ligget ferdig på låven i flere år tatt fram og børstet støv av. Planen var nå å satse høyereliggende områder. Hydalen, i subalpin bjørkeskog, 900-1000 m.o.h. Områder som har få naturlig hekkemuligheter, spes. for ugler. 


Som sagt så gjort. To åpne kasser- med tanke på tårnfalk og evnt. haukugle ble produsert . Den ene ble hengt i ei bjørk. Den andre i veggen på stølsbua. Ei kasse tilpasset perleugle ble også hengt opp. Ei stor uglekasse- primært for laksand - men også med tanke på at perleugle eller haukugle også kan benytte den - fikk sin plass i skogkanten ikke så veldig langt fra Sør-Hydalsvannet.
Og til slutt, dvergfalken fikk sitt kvistreier ”ypperlig” plassert i ei bjørk.

Høsten 2009 ble det også hengt opp en perleuglekasse på fjøsveggen. Ingen tilslag av perleugler i 2010. Men helt ubenyttet var den ikke. Gråtrosten fant ut at det var en bra plass å bygge på taket av kassen. 5 stk. gråtrostunger ble fostret opp der.

Når jeg første var i sving med sag og hammer, ble også småfuglene tilgodesett med 5 stk. kasser. 3 stk. med kjøttmeisåpning og 2 stk. med rødstjertåpning. Spennende å se om det blir noe hekking i disse og evnt. hvem som tar i bruk kasser så høyt til fjells.

Så nå er det bare å glede seg til neste hekkesesong. Dette må jo bli en suksesss, - outstanding kasser og optimal plassering ………..tro jeg………kanskje. :-)

mandag 4. oktober 2010

Oppsummering uke 39 - 2010

Nok en uke hvor værgudene ikke var helt på min side i forhold til merking av fugler. Frostnetter og kaldt om morgen tidlig i uka og helgen bokstavlig regnet og blåste bort, gjorde til at det ikke ble den helt store merkeaktiviten.
Trostene som ble presset ned fra fjellet sist uke pga av nedbør som la seg som snø, forsvant til fjells igjen etter hvert som snøfronten trakk seg høyere og høyere opp. Hadde håpet det var mulig å fange noen flere av de forsvant til fjells igjen. Men, men, de vel tilbake når det lir på litt.


Jernspurv ad.


Merket uke 39-2010.
Bjørkefink 14, bokfink 1, granmeis 3, gransanger 1, grønnsisik 26, gråsisik 3, gråtrost 9, jernspurv 24, kjøttmeis 10, munk 4, måltrost 5, rødstrupe 38, rødvingetrost 14, svartmeis 2, svarttrost 6.
Totalt merket 160 stk.

søndag 3. oktober 2010

Hydalen 2010


Sør-Hydalen


Merkesesongen i fjellet gikk over i historen 26. september, siste fangstdag for denne sesongen. Alt utstyr rigget ned og klargjort for vinterdvale.
Mistnettene (se foto) er plassert i skogkrullen (bjørk/vier/brisk) nærmest den grå bygningen i høyre hjørne av bilde. Merkeplassen ligger 955 m.o.h.

Totalt ble det merket 1316 fugler ( 718 stk. 2009) fordelt på 26 arter (25 arter 2009).
Nettene var i bruk 25 dager i juli-aug-sept.
Dominerende arter var som "vanlig" løvsanger(461), gråsisik(436) og heipiplerke(235).
3 kontroller av fugler med utenlandsk ring. Gråsisik med svenk ring, gråsisik med finsk ring og jernspurv med ring fra Belgia.

Det ble observert 5 nye arter for Hydalen i 2010. Siland, dvergfalk, trepiplerke, bokfink og tornskate. Sistnevnte ble fanget i nett. Men, dessverre, den klarte å komme seg ut før jeg fikk satt kloa i den. Gjett hvilken strofer som på rekke og rad kom trillende ut fra undertegnedes nebb da !?!. (Ikke bare var det førstegangsreg. for Hydalen. Hadde også vært ny merkeart for Hallingdal RG).
Totalt er det nå registrert 65 arter. Av disse er 28 konstantert hekkende.
Artslisten er ikke basert på systematiske takseringer eller tellinger, men på tilfeldige observasjoner siden 1976.