tirsdag 17. januar 2012

Hallingdal RG 2011

Aktive merkere i 2011 har vært: Bent Fjeldheim (A-lisens), Torgrim Breiehagen (A-lisens), Lars Egil Furuseth (B/C-lisens), Per Furusth (B/C-lisens), Olav Huso (B-lisens), Vegard Finset Fjeldheim (B/C-lisens) og Martin Lindal (B-lisens)

Totalt ble det merket 3546 fugler i 2011. Av disse var 458 reirunger, ca. 13 % av fangsten. De fleste reirunger var sv.hv. fluesnapper. Oppfølging av kassefelt i Hemsedal, der alle reierunger og male og de fleste female av sv.hv fluesnapper ble merket/kontrollert, ble også gjennomført i 2011. Kråkefellen i Hemsedal var i drift deler av året (okt, nov, des.)
Nettfangsten har foregått på faste lokaliteter. Finset, Hemsedal (2137 merket), Sør-Hydalen, Hemsedal (814 merket), Dokki, Fetjastøldalen, Ål (83 merket) og Breiehagen, Ål (397 merket).
Det ble én ny art merket i 2011, strandsnipe.

Det ble innmeldt 15 gjenfunn og 4 kontroller av fremmedmerket fugl i løpet av 2011.

Gjenfunn innmeldt i 2011.
Kongeørn, pullus, Nore og Uvdal 2.7.2011
Ring avlest på åte 23.12.2011 (174 dager). Bjerkreim, Hordl. 234 km SW

Perleugle, pullus Nes, Hallingdal 14.5.2005
Funnet død 4.12.2011 (2395 dager) Nes i Hallingdal, 6 km, WNW

Jernspurv, 1K. Merket Sør-Hydalen, Hemsedal 20.9.2009
Kontr. ringmerker 19.9.2010 (364 dager), Sørum, Akershus, 177 km SØ

Rødstrupe, 2K+. Merket Finset, Hemsedal 2.8.2011
Funnet død 29.10.2011 (88 dager), Frankrike 1538 km, SSW

Løvsanger, 1K. Merket Finset, Hemsedal 25.8.2009
Kontr. ringmerker 11.9.2009 (17 dager). Flekkefjord, V-Agder, 309 km SSW.

Blåmeis, 1K/hann. Merket Finset, Hemsedal 12.11.2010
Kontr. ringmerker 13.11.2011 (366 dager) Kragerø, Telemark 215 km SW

Grønnsisik, 2K+/hunn. Merket Breiehagen, Ål 7.5.2011
Ringnummer avlest i felt 7.7.2011. (61 dager). Averøy, Møre&Romsdal 273 km N

Kråke, 2K. Merket Finset, Hemsedal 21.4.2008
Skutt 27.9.2011 (1254 dager) Jämtland, Sverige 490 km NE

Kråke, 4K+. Merket Finset, Hemsedal 1.1.2010
Skutt 29.8.2011 (605 dager) Hemsedal 14 km SE

Kråke, 1K. Merket Finset, Hemsedal 1.11.2010
Funnet død 19.6.2011 (230 dager) Rendalen, Hedemark 173 km NE

Kråke, 1K. Merket Finset, Hemsedal 2.12.2009
Skutt 22.3.2011 (475 dager) Sola, Rogaland. 280 km SW

Kråke, 1K. Merket Finset, Hemsedal 10.10.2009
Avlivet kråkefelle 20.1.2011 (476 dager) Sandnes, Rogaland. 276 km SW

Kråke, 1K. Merket Finset, Hemsedal 11.10.2009
Avlivet kråkefelle 31.1.2011 (477 dager) Sandnes, Rogaland. 276 km SW

Kråke, 1K. Merket Finset, Hemsedal 24.10.2009
Avlivet kråkefelle 5.1.2011 (438 dager) Sandnes Rogaland. 276 km SW

Kråke, 1K. Merket Finset, Hemsedal 9.5.2009
Avlivet kråkefelle 16.1.2011 (617 dager) Sandnes Rogaland. 276 km SW


Kontroll av fremmed merket fugl i 2011
Grønnfink, 2K+/hunn. Merket Ameland, Nederland 28.01.2008
Kontr. ringmerker 9.10.2010 (985 dager) Breiehagen, Ål 803 km N

Grønnfink, 2K+/hann. Merket Verdal, N-Trøndelag 7.4.2011
Kontr. ringmerker 28.12.2011 (265 dager) Finset, Hemsedal 366 km SSW

Gråsisik, 2K+/hann. Merket Jelgava, Latvia 15.11.2009
Kontr. ringmerker 21.11.2010 (371 dager) Finset, Hemsedal 989 km NW

Rødstrupe med engelsk ring kontr. Finset, Hemsedal 12.4.2011
Merkeopplysninger ikke tilbakemeldt per dd.