torsdag 11. august 2016

Første høstfangst

Etter noen rolige sommermåneder begynner kveldene igjen å bli mørke og de første fuglene har starta ferden mot sørligere breddegrader. Blant annet passerte vi trolig toppen av løvsangertrekket i forrige uke, sjølv om det fortsatt henger igjen en god del her oppe i fjellbjørkeskogen. På stølen virker det som om blåstrupa har hatt en god hekkesesong, vi har i alle fall fanga en del ungfugler i år. Sjølv om ungfuglene ikke har helt den samme fargeprakten som sine foreldre, er det alltid artig når de henger i nettene.
Ung blåstrupe-hann
Til tross for at vi ikke har hatt noen fargerike blåstruper i høst, er det forsatt mange andre som fascinerer oss med praktfulle farger. Gråsisiken er en art det har vært bra av på stølen hittil på seinsommeren. De fleste er ungfugler, men innimellom havner også de blodrøde hannene i nettlommene. Slike farger blir man aldri lei!
Voksen gråsisik-hann
Løvsangere og gråsisik er også en gjenganger hjemme på garden, men enkelte individer av arter som møller, munk, hagesanger og gulsanger krydrer opp fangsten litt. Høydepunktet kom likevel i dag, da en noe uvanlig gjest her oppe, bøksangeren, hang i nettet! Dette er en noe uvanlig gjest for oss. Ett eksemplar er tidligere ringmerka her oppe (i 1991), og arten er sist rapportert fra bygda i 1997 (ref. artsobservasjoner.no). Har vi allerede hatt høstens høydepunkt mon tro?

Allerede et av høstens høydepunkt, en bøksanger!