lørdag 30. januar 2016

Sangsvanetelling januar 2016 i Hallingdal

Første halvdel av januar ble kald i Hallingdal og mange vassdrag og vann frøs svært mye til. Tellingene i januar 2016 måtte derfor fordeles over 10 dager pga. kulde og mye frostrøyk som vanskeliggjorde opptellingene (se tabell nedenfor). Resultatet  ble bare halvparten av det som har blitt talt opp de to siste årene (111 mot ca. 200). Dette kan skyldes at høsten har vært mild og sangsvanene lenger øst i vassdragene på Østlandet ikke har trukket mot Hallingdal. Når kulda kom, vil de ikke trekke videre før de må. Dette fordi de trenger å spare energi i vinterhalvåret.
Sangsvanene var ganske likt fordelt mellom Hol, Ål, Gol og Hemsedal. Svært få i Strandafjorden, Holsfjorden og Hovsfjorden pga. mye is. Dette var også tilfelle i Hallingdalselva nedover fra Gol mot Krøderen (Per Furuseth). 4 ind. ble imidlertid sett ved Nes Sentrum 26. jan (Gunn Vassfarmoen, AO), noe som tyder på et noe av elva hadde blitt isfritt etter noen mildere dager.
Ungfuglandelen (2K) var imidlertid høy i 2016 (23,4 %)  mot 13,7 % i 2015 og 17,8 % i 2014
Dette tyder på en god hekkesuksess i  hekkeområdene. Interessant nok var det svært mange ungfugler samlet i Hemsedal (nesten 50 %). Dette skyldes også lokal hekkesuksess (6 unger produsert i år, se tidligere blogg). Artig. 


Per Furuseth telte i  Hol, Gol, Nes og Flå.
Torgrim Breiehagen: Ål
Vegard Finset Fjeldheim og Stine Bang: Hemsedal.
(se også innlagte data på Artsobservasjoner for fugl)

13-23. januar 2016: Hallingdal

Kommune
(2K)
Adulte
Totalt
Hol
3
20
23
Ål
8
22
30
Gol
1
28
29
Hemsedal
14
15
29
Nes
-
-
-
-
-
-
Totalt
26
85
111
17. januar 2015: Hallingdal

Kommune
(2K)
Adulte
Totalt
Hol
9
38
47
Ål
2
74
76
Gol
-
2
2
Hemsedal
10
21
31
Nes
5
26
31
Flå
-
3
3
Totalt
26
164
19011. januar 2014: Hallingdal

Kommune
(2K)
Adulte
Totalt
Hol
11
19
30
Ål
10
64
74
Gol
-
7
7
Hemsedal
-
2
2
Nes
12
63
75
Flå
3
11
14
Totalt
36
166
202                                 Strandafjorden, Ål 6. jan. 2016: svært mye is.  

søndag 10. januar 2016

Skadet Hønsehauk fri igjen.

Fikk inn en skadet ung hønsehauk fra Gol onsdag den 30.12.2015. Fuglen hadde fløyet i et vindu på Gol, og det kunne i første øyekast se ut som den var en del skadet. Heldigvis var dette en hønsehauk Vegard og Bent Fjeldheim hadde ringmerket i kråkeburet i Hemsedal på juleaften, så da den var merket ble jeg kontaktet fra dyrlege på Gol som hadde fått den inn. Jeg dro med en gang ned for å se nærmere på fuglen og kunne ikke se noen alvorlige skader, så den ble med heim for et mindre opphold der med god tilgang på mat.
I dag var turen kommet for å få friheten tilbake, så da ble den sluppet i terrenget opp mot Geilo. Her er Torunn Gurigard klar til å slippe den, og heldigvis gikk det veldig bra. Den var tydelig i fin form og fløy sin veg med perfekte vingeslag. Da er det bare å krysse fingrene å håpe den vil greie seg framover.