mandag 31. januar 2011

Tom foringsplass.

Siste 14 dagene av januar har foringsplassen på Finset vært preget av "utvandring".
Per dd. er det omtrent ikke fugler igjen på foringen. Ingen gråsisik. Ingen dompap. Ingen grønnfink. Kun noen få blåmeis og kjøttmeis og en enslig granmeis. Rett og slett litt stusslig med en "avfuglet" foringsplass.
Mulig at det er et naturlig fenomen at fuglene etter en stund streifer videre til tross for rikelig tilgang på mat.
Spurvehaukene som er nevnt i de to siste innlegg, må trolig ta på seg ansvaret for at bestanden har blitt noe redusert. Ribbplass i nærheten ble funnet sist uke. Det lå det en god del fjær bl.a fra gråsisk, dompap og meis. Kanskje har spurvehuken skremt og uroet de andre så mye at de har reist av den grunn.
Nettfangst har kun blitt utført noen få minutter siste 14 dagene. 5 blåmeiser har fått ring og en kjøttmeis har blitt kontrollert.

søndag 16. januar 2011

Finset, uke 1 og 2.

2011 startet som 2010 sluttet, det vil si litt fangst på foringsplassen. Stikkordet er gråsisik. Den dominerer nå fullstendig i kvantitet. Blåmeisen, som tidligere i høst/vinter var overlegen i antall, har gradvis forsvunnet. Kun få indvid tilbake med en og annen slenger uten ring. Grønnfinken har dukket opp igjen, men i meget beskjedent antall. Dompapen er heller ikke så spesielt tallrik.

Fuglene har vært urolige og rastløse de siste dagene. Ikke minket det mye på solsikkefrø i automater og på brettet. En spurvehauk har blitt observert i nærheten ved en par anledninger. Tenkte det var den unge hannen som ble merket siste dagen i desember som var tilbake og forårsaket urolighetene på foringsplassen. Søndag ettermiddag hang hauken i nettet, men det var ikke fuglen fra desember. En ny ung hann hadde dukket opp på arenaen.

Omsider kom det også snø i Hemsedal. Det som normalt faller i november og desember, kom i løpet de 4-5 første dagene av januar. Hadde håpet at det ville gi seg utslag i mer aktivitet i kråkefella. Men den gang ei. 
Kørpen (ravn) ble nok i en viss grad "presset ned" fra høyereliggende strøk og viste mer interesse for fella. Men de ble bare sittende i buskene og torde liksom ikke ta skrittet ned. Egentlig merkelig, en og annen overmodig og uerfaren ungfugl burde i det minste ha forsøkt seg på maten i fella. Tidligere har det hendt at det har vært opptil 7-8 stk. kørp i fella samtidig. Kanskje de er blitt "lurere" og mer skeptiske de siste årene? Ikke vet jeg.
Veldig lite med kråker også. Kun to nymerkinger og daglig kontroller av to gjengangere. Denne lave aktiviteten og det faktum at det nesten ikke er kråker å se andre steder i bygda heller, resulterte i at jeg stengte fella for videre fangst. Tar en pause til de gamle hannene begynner å røre på seg igjen. Normalt i starten av mars begynner de første å dukke opp. Det gjelder å ha de beste plassene når damene kommer tilbake fra sitt vinteropphold noe senere.

Merket uke 1 og 2: Blåmeis 6, dompap 26, grønnfink 6, gråsisik 109, kråke 2, spurvehauk 1.
Totalt = 153 stk.

fredag 14. januar 2011

Togdrept kongeørn.


Nok en kongeørn ble i dag påkjørt av toget i Hallingdal. Det var på formiddagen i dag at en adult kongeørn ble truffet av toget mellom Hol stasjon og Geilo. Kongeørna satt på rester av en elg som var påkjørt av tog tidligere. Vi har denne sesongen hatt lite påkjørsle av hjortedyr, men med de store snøfallene som er kommet den siste tiden må en regne med at det vil bli en del av hverdagen frammover. Det var jo ekstra tragisk at den første ørna blir påkjørt allerede etter at kun to elger er tatt av toget denne vinteren, så for vi bare krysse fingrene og håpe dette ikke vil gjenta seg. De siste årene har vi hatt opptil fem tillfeller pr. år hvor kongeørn er truffet av tog her i Hallingdal, og ved de fleste tillfellen har dette gått galt.

Denne ørna, som forøvrig var en hann, skal trolig stoppes ut og monteres i et kommunalt bygg her i Hol kommune.

søndag 2. januar 2011

Hallingdal RG 2010

Kort oppsummert året 2010 for Hallingdal RG.
Totalt ble det merket 4622 fugler fordelt på 57 arter. Av disse var 426 stk. pullus (ca. 10% av totalen). Oppfølging av kassefelt i Hemsedal ble også gjennomført i 2010 (Gjennomført kontinuerlig siden 1983) Kråkefellen var bare sporadisk i drift vinteren 2010 (f.o.m. febr. t.o.m. april) på grunn av ryggproblemer hos undertegnede.
Hauksanger og skogsnipe ble nye merkearter for HRG i 2010.
Det ble innmeldt 17 gjenfunn i løpet av året. Se linker under


Vis Hallingdal RG, gjenfunn utlandet 2010 i et større kartVis Hallingdal RG, gjenfunn i Norge 2010. i et større kart

Finset, romjula 2010

Ikke all verden til aktivitet på merkefronten de siste dagene av 2010. Kun noen få korte økter med fangst på foringsplassen de dagene kulda ikke var så ille.
Artsammensetningen har endret seg de siste dagene av desember. Samme hos meg som Per skrev i sitt innlegg. Gråsisiken har gradvis økt i antall og har overtatt hegemoniet fra blåmeisen. Blåmeisen ble brått meget fåtallig med lite innsig av nye fugler og få kontroller. Grønnfinken er - som sist vinter- så godt som helt fraværende (?)

Merket uke 51 og 52: Blåmeis 10, brunsisik 2, dompap 27, grønnfink 6, gråsisik 56, kjøttmeis 2, kråke 3, spurvehauk 1.
Totalt= 107 stk.

Kråkefella bidrar ikke med mye på merkestatistikken. Kun 3 nymerkinger og 6 kontroller de siste 14 dagene. Desember gikk dermed over i historen som en usedvalig stille mnd. i kråkefella.
To kongeørner ble observert i nærheten av felle sist uke. Det har hendt ørner slår seg ned på bakken helt inntil fella. Disse to nøyde seg med å betrakte fellen fra tretoppene de satt i.

En spurvehauk (ung hann) forsøkte å få seg en saftig nyttårsmiddag på foringsplassen. Det lykkes den ikke med. I steden fikk den en ring om foten og æren av å avslutte merkeåret 2010. Artig art å avslutte med. Spurvehauken er ikke den som figurere høyest på statistikker til vanlig.


Spuvehauk, ungfugl hann.