søndag 2. januar 2011

Finset, romjula 2010

Ikke all verden til aktivitet på merkefronten de siste dagene av 2010. Kun noen få korte økter med fangst på foringsplassen de dagene kulda ikke var så ille.
Artsammensetningen har endret seg de siste dagene av desember. Samme hos meg som Per skrev i sitt innlegg. Gråsisiken har gradvis økt i antall og har overtatt hegemoniet fra blåmeisen. Blåmeisen ble brått meget fåtallig med lite innsig av nye fugler og få kontroller. Grønnfinken er - som sist vinter- så godt som helt fraværende (?)

Merket uke 51 og 52: Blåmeis 10, brunsisik 2, dompap 27, grønnfink 6, gråsisik 56, kjøttmeis 2, kråke 3, spurvehauk 1.
Totalt= 107 stk.

Kråkefella bidrar ikke med mye på merkestatistikken. Kun 3 nymerkinger og 6 kontroller de siste 14 dagene. Desember gikk dermed over i historen som en usedvalig stille mnd. i kråkefella.
To kongeørner ble observert i nærheten av felle sist uke. Det har hendt ørner slår seg ned på bakken helt inntil fella. Disse to nøyde seg med å betrakte fellen fra tretoppene de satt i.

En spurvehauk (ung hann) forsøkte å få seg en saftig nyttårsmiddag på foringsplassen. Det lykkes den ikke med. I steden fikk den en ring om foten og æren av å avslutte merkeåret 2010. Artig art å avslutte med. Spurvehauken er ikke den som figurere høyest på statistikker til vanlig.


Spuvehauk, ungfugl hann.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar