mandag 29. august 2011

Hemsedal uke 34.

Meget lav aktivitet sist uke. Reising i forbindelse med jobb, samt mye regn og ruskevær, gjorde til at det bare ble merket 145 stk. De fleste ble fanget på en morgenøkt, men også en del i et lite stunt på foringsplassen. Ikke mye der heller, men noen mindre flokker med grønnfink streifer innom.

Mange arter, bl.a. rødstrupe, er veldig ulik de voksne i sin første drakt.
Bildene under viser hvordan en 1K rødstrupe har endret drakt på 25-26 dager og er i ferd med å bli lik de voksne.

Rødstrupe 1K, 1. august

Samme individ 26. august.

mandag 22. august 2011

Hemsedal uke 33.

Til tross for iherdige forsøk både på farmen og i fjellet, ble ikke uke 33 en uke som vil gå over i historiebøkene med høye merketall. Man kan trykt hevde at det manglet mye på at nett måtte blendes på grunn av uhåndterlige mengder.
Totalt ble det merket 208 stk. sist uke.
Junior i gruppen var også med disse dager for å høste erfaring og antall til en fremtidig oppgradering fra B til A-lisens. Det ble vel ikke helt etter forhåpningene, men nye muligheter kommer.

Ingen spesielle arter ble fanget, men det er bestandig litt stas når det går inn arter med krumt nebb. Denne gangen var det en ung spurvehauk, 1K hann, som svimet seg inn i nettet.

Ungfugler av spurvehauk er som oftest relativt greie å skille fra de adulte fuglene, også i felten om ikke avstand er for stor.
I motsetning til de voksne, har ungfuglene ofte grov, uregelmessig og oppbrutt tverrvatring. Spesielt over brystet hvor mønstret nærmest kan virke kaotisk og uryddig.Oversiden mørkebrun med tydelig rusttone.

mandag 15. august 2011

Hemsedal uke 32.

Fangst både i dalen og på fjellet sist uke. Ikke all verden til fangst noen av stedene. Totalt ble det merket beskjedne 179 fugler.
Fortsatt høy andel av voksne fugler, de fleste under myting. Eksempelvis den 13. aug, da var over 40% voksne fugler (17 stk. av totalt 40 fanget) og omtrent alle var under myting. Kan en høy andel voksne tyde på en dårlig ungeproduksjon eller har ungfuglene reist?

Sivspurven var bl.a. under full myting.
Sivspurv ad. hann under myting.


Ungfugler av blåstrupe fanget litt ut i august er som oftest mulig å kjønnsbestemme i motsettning til fugler fanget i juli. I dens første drakte er det ikke mulig.
Juv. blåstrupe fanget i siste halvdel av juli

Juv. blåstrupe fanget 13.aug. kjønnsbestemt til hann.

En annen artig episode fra fangsten 13. aug. stod tårnfalken for. Utpå ettermiddagen ble den etterhvert veldig interessert i nettene. Elegant og tilsynelatende med full kontroll fløy den mellom nett og nettstenger. Til slutt slo den seg ned midt i nettoppsettet. Var sikker på at den slo seg ned på toppen av ei nettstang. Neida, når jeg tok en rask kikk i teleskopet viste det seg at den hadde slått seg ned i nettet.
Ikke på øverste tråd, men på hempen inntill nettstangen. Ikke var det øverst heller, men på tråd nr. 2 sett ovenfra. (De som driver med mistnett vet at det ikke er mange cm. å sitte på.) Der satt den eplekjekk å så seg rundt. Makan til hovmod.
Men hovmod står for fall. Til tross for sitt sylskarpe blikk, ble den uoppmerksom og fløy i et nett senere på ettermiddagen.
Siste stikk til ringmerkeren!

mandag 8. august 2011

Mer fjellfangst.

Nytt besøk til fjells i perioden 3-7. august i håp om å treffe dagen når de store masser satte seg i bevegelse ned fra fjellet. Men neida, like stille som sist uke. Nærmest ingen beveglse av nye fugler, mye kontroller av egne fugler merket de siste dagene. Dog syntes det som om det var noe på gang 7. august. Av totalt 90 nymerkinger i perioden, stod 7. august for omtrent halvparten alene. Dette til tross for litt for mye vind på formiddagen. Og siden kom regnet.
Mye ad. gråsisik og løvsanger under myting disse dagene.Myting ad. gråsisik.


tirsdag 2. august 2011

Fjellfangst.

Fjellfangst på stølen i Hemsedal 26-31. juli var preget av hyppige regnbyger. Dette i kombinasjon med ofte sterk vind i forkant av bygene, begrenset nettfangsten til noen økter på formiddagen eller på kvelden.
Mest gråsisik å se og høre, så forhåpningene var deretter.
Overraskelsen ble desto større ved første nettsjekk, mye fugl i nettene. Ikke noe bombe at løvsanger og heipiplerke dominerte, men i langt større antall enn forventet. Spørmålet tvang seg fram; hadde trekket allerede startet? Nei, det måtte være for tidlig var svaret fra meg til meg.
Og det var nok riktig svar. Etterhvert som det ble gjennomført flere økter med fangst, sank nedfallet med nye fugler og mye kontroller av fugler merket dagene før. Vi hadde stort sett fanget på bestanden i nærmiljøet som streifet innenfor begrenset område. Til slutt ble fuglene så godt kjent med nettene at de brukte øverste tråden i nettene nærmest som vagel.

Oppsummert: Løvsanger 179, heipiplerke 103, gråsisik 52, blåstrupe 9, sivspurv 7, gråtrost 4, jernspurv 3, buskskvett 3, grønnsisik 2, bjørkefink 1, kjøttmeis 1, møller 1, måltrost 1, ringtrost 1.
Totalt : 367 fugler.
I tillegg ble det kontrollert 3 fugler som var merket i 2010. Henhv. løvsanger, heipiplerke og jernspurv.

Blåstrupe, juv.

Blåstrupe, ad. hunn

Ringstrost, ad. hunn. med skadet nebb.

mandag 1. august 2011

Pullus 2011.

Da var merking av reirunger i 2011 gått over i historiebøkene. Kjøttmeis fikk æren av å sette punktum 16. juli.
Som tidligere år ble kassefeltet viet størst oppmerksomhet. Av totalt 66 småfugelkasser ble 43 okkupert av Sv.hv.fluesnapper, 8 stk. av Kjøttmeis, 3 stk av Blåmeis og 2 stk av Svartmeis. 10 stk. var tomme.

En sesong som startet bra med tidlig reirbygging. Siden en relativ kjølig periode med mye regn. Og regnet fortsatte. Nedbøren satte sitt preg på hekkesuksessen for mange. I flere kull stoppet eggleggingen opp og siden forlatt. Mange små kull og flere døde unger enn "normalt".
Totalt ble det merket 332 unger (inkl. kull en tilfeldig kom over)
Sv. hvit. fluesnapper 206 unger, Kjøttmeis 64 unger, Blåmeis 27 unger, Svartmeis 14 unger, Gråtrost 13 unger, Låvesvale 5 unger, Svarttrost 3 unger.

Gråtrostunger

Av 43 kasser som Sv.hv. fluesnapper tok i bruk, ble det 37 kull hvor det minst ble klekt ett egg. Alle hanner og hunner ble forsøkt kontrollert. Alle hunner ble fanget og med unntak av en kasse ble også alle hanner kontrollert. (I nevnte kasse ble hann aldri sett eller hørt.) Av de kontrollerte hunner var 11 stk. ringmerket tidligere år. To merket som pullus i 2008 var de eldste. Ei hoe ble fordrevet av en annen fluesnapper under ruging. Ble siden kontrollert i ei annen kasse noen hundre meter unna.
16 stk hanner hadde ring fra før. Eldstemann var merket i 2007 og har siden vært i kassefeltet. 3 stk. var merket som pullus, alle i 2010.

Årets bruneste sv.hv fluesnapper hann