søndag 13. februar 2011

Liten aktivitet.

Liten - eller rettere sagt - ingen aktivitet på merkefronten siden siste blogginnlegg. Det er fortsatt omtrent tomt med fugler på foringsplassen. Kun 7-8 faste stamgjester - meiser - holder stand. Ingen tilsig av frøspisende arter. Eneste som har har meldt sin ankomst på nytt er sprengkulden. 22-23 blå kalde om morgenen. Det i seg selv stopper alle planer om ringmerkingsaktivitet.
Det kjennes på kroppen at solen begynner å varme litt og per definisjon nærmer vi oss våren. En dag dukker det vel opp noen flere fugler. Eneste alternativet er å smøre seg med tålmodighet.

torsdag 10. februar 2011

Tveitevannet i Bergen

Tveitevannet

Som student blir det noe mindre tid til fuglene. Når man i tillegg bor i tettbygde strøk uten hageflekk, blir det også vanskelig å lage en foringsplass. Likevel skal man ikke henge med nebbet av den grunn, å bo i by kan likevel være lærerikt når man til vanlig bare ser fugler som hører til på fjellet.

Selv om man treffer på mange av de samme artene her i Bergen som hjemme, er det også mye ulikt. For min del blir Tveitevannet den nærmeste parken som er ''fuglesikker''. Rundt omkring i landet er det vanlig med ender og andre fugler i byparkene, og Tveitevannet er intet unntak. Spesielt er det stokkendene som dominerer. Disse var her i stort antall i høst, og da vinteren satte sitt preg økte antallet ytterligere. Etter at temperaturen sank under null, kom det også inn en liten flokk med brunnakke. I tillegg til disse to artene, ser man også ofte ei sothøne. Tidlig på høsten kunne man se en ad. sothøne med to unger på slep. Den voksne fuglen ble etter hvert borte, det samme ble den ene ungen. Til slutt ble også den siste ungen borte. Senere på vinteren kom det riktignok en ung sivhøne til vannet som sees med jevne mellomrom. Stokkender og brunnakke kan vi riktignok se hjemme i Hemsedal, men sot- og sivhøne er arter som blir "nye" for min del.

I tillegg til disse ser man også ofte arter som svarttrost, rødstrupe, gråspurv, kaie, kjøttmeis og blåmeis rundt vannet. En flokk på minst 6 stjertmeis så jeg også der for noen uker siden. I tillegg er det også et stort antall måker som holder til der om vinteren. Kanskje ikke noen stor overraskelse når man bor i en by nær kysten.

Observasjoner søndag 6.feb:
Stokkand ca. 200, brunnakke, 16, kaie 21, sivhøne 1, hettemåke 4, fiskemåke ca 100, gråmåke 10

Stokkand, hann