lørdag 15. januar 2022

Januartelling av sangsvaner i Hallingdal 2022

Årets sangsvanetelling i Hallingdal ble gjennomført 15. januar. Ca. 0 grader, delvis stille og god sikt. Per Furuseth tellte i Hol, Gol, Nesbyen og Flå, Bent Fjeldheim i Hemsedal og Torgrim Breiehagen og Anne Mette Monclair i Ål. Etter en kuldeperiode i desember ble det langt mildere de siste 14 dagene, med mildvær og sterk vind (Gyda) de to-tre siste dagene før tellingen. Dette medførte at det var lite isdekke i Strandafjorden, Ål og mindre is enn vanlig i Hallingdalselva. Totalt ble det registert 195 sangsvaner i Hallingdal, noe som er et meget godt vintertellingresultat i perioden 2014-2022 (se nederste diagram).  Hoveddelen av sangsvanene var i Strandafjorden, Ål med 147 ind. (75,4% av totalantallet i Hallingdal). Ingen  sangsvaner i Gol eller Flå. Ungfuglandelen var bare på 12.8%, en av de laveste registerte ungfuglandelene i perioden 2014-2022 i Hallingdal (variasjon 12,4-23,4%). 15 ungekull ble registrert (gj.snitt 1,7:  3 - 3'er kull, 4-2'er kull, resten 1'er kull). Dette tyder på et dårlig reproduksjonresultat sommeren 2021. Da får vi håpe at resten av vintersesongen blir bra for sangsvanene med gode næringsforhold.

 15. januar 2022: Hallingdal

Kommune

Ungfugl

Adult

Totalt

Hol

0

   12

   12

Ål

     22

 125

 147

Gol

       0

     0

    0   

Hemsedal

 2

     9

   11 

Nesbyen

 1

   24

   25

Flå

 0

     0      0

Totalt

(%)

     25  

(12.8)

  170

(87.2)

  195


 

 

 

mandag 18. januar 2021

Januartelling 2021 av sangsvaner i Hallingdal

Vintertellingen av sangsvaner i Hallingdal ble gjennomført 17-18.1.2021. Per Furuseth telte i Hol, Gol, Nesbyen og Flå, Bent Fjeldheim i Hemsedal og Torgrim Breiehagen i Ål.  Totalt ble det observert 151 sangsvaner, noe som er  litt lavere enn totaltantallet de siste to årene (160 og 157). Kuldeperioden i desember har medført at det ble mye isdannelser  i Hallingdalselva og alle sangsvanene i Nesbyen som var i desember var forsvunnet, kanskje mot Hemsedal og Strandafjorden, Ål! Hele nedre delen av Strandafjorden var islagt, bare en renne på sørsiden i øvre del var isfri fra Kleivi (se bilde nederst).

Hemsedal hadde et overraskenede høyt antall sangsvaner med ungekull. De 32 ungfuglene (2K) som ble registrert utgjør 21.2% (se tabell nedenfor) med gj.snitt på 17.4 i perioden 2014-2021. Dette tyder på at ungeproduksjonen sommeren 2020 har vært bra. Et stort ungekull på 5 har hatt tilhold i Strandafjorden og er forsatt til stede sammen med foreldrene. Dette kullet var klekket i Ål og var det første ungekullet som ankom Strandafjorden 21.9.2020 (se nest nederste bilde). I tillegg  ble det registrert i alt 3 - 5'er ungekull i Hemsedal. Gjennomsnittet var 3.2 (variasjon 1-5) på de 10 kullene som ble registrert under tellingen i Hallingdal. Dette betyr også at svært mange par er uten ungekull og sannsynligvis hatt en mislykket hekkesesong. Da får vi håpe på en mildere vinter, slik at sangsvanene finner nok næring i vassdragene fremover. Erfaringsmessig vil sangsvanene ha mindre energireserverer i  febuar og mars og er derfor avhengig av åpne vassdrag i denne kritiske pereioden. Vannstanden i Strandafjorden bør heller ikke være for høy i samme periode, slik at sangsvanene kan hente plantemateriale dypere nede.

Alle tellingene er også langt inn i artsobservasjoner.no.

17-18. januar 2021: Hallingdal

Kommune

Ungfugl

Adult

Totalt

Hol

  4

36

    40

Ål

  8

55

    63

Gol

       3

      6

      9

Hemsedal

 17

     22

    39   

Nesbyen

  0

0

0

Flå

  0

0

0

Totalt

(%)

     32  

(21.2)

  119

(78.8)

  151

 

 

 

 

 

 

 


 

søndag 12. januar 2020

Vintertelling av sangsvaner i Hallingdal

Årets sangsvanetelling i Hallingdal ble gjennomført 11. januar. Hvert 5'te år er det også en internasjonal telling i Norge og  hele Europa (se http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2504). Her kan du også lese resultatene fra alle tidligere tellinger fra 1995-2015 i Norge og Europa. Flott at vi kan bidra med tellingene fra Hallingdal  i år også.
Første halvdel av januar 2020 har vært relativt mild i Hallingdal og vassdragene og fjordene har vært ganske åpne uten stor isdannelse, med unntak av noen kuldeperioder i november/desember 2019. 
I år tellte Per Furuseth  i Hol, Gol, Nes og Flå, Torgrim Breiehagen i Ål og Bent Fjeldheim i Hemsedal. Totalt ble 160 sangsvaner registrert i Hallingdal som er litt høyere enn i 2019 (se tabeller nedenfor), i motsetning til  2018 som var et bunnår. Interessant nok er årets resultat helt likt gjennomsnittet de siste 7 årene (gjennomsnitt 160 sangsvaner i 2014-2020). Størst antall  ble funnet i Strandafjorden, Ål  med 67 ind. (41,9 %) i den øverste halvdelen (mot V) som var helt isfri

Ungfuglandelen i Hallingdal var på 19.4% (31 ungfugl, 2K), noe som indikerer at det var en bra hekkesesong for sangsvanene sommeren 2019. Gjennomsnittet for ungfuglandelen i Hallingdal  var 16.6 % i perioden 2014-2020. Totalt var det 11 kull med 1-5 ungfugler (gjennomsnitt 2,6). I Strandafjorden var det 4 store kull (2,3,3,og 5). Det artige er at det siste kullet på 5 er klekket i Ål kommune i fjor sommer og ankom Strandafjorden 3. oktober 2019 (se bildet) og er forsatt tilstede. De oppholdt seg vekselsvis et par uker mellom Oppsjø og Strandafjorden  og de neste sangsvanene ankom Strandafjorden først 24. oktober (et par med 3 unger).


11. januar 2020: Hallingdal
Kommune
Ungfugl
Adult
Totalt
Hol
 3
20
    23
Ål
     13
54
    67
Gol
       7
    23
    30
Hemsedal
       1
      6
  7
Nes
 7
    24
    31
Flå
      --
  2
      2
Totalt
(%)
     31 (19.4)
  129
(80.6)
  16012. januar 2019: Hallingdal
Kommune
Ungfugl
Adult
Totalt
Hol
12
 14
  26
Ål
  2
 55
  57
Gol
-
   -
   -
Hemsedal
 2
 10
  12
Nes
 5
 45
  50
Flå
 3
   9
  12
Totalt
(%)
     24 (15.3)
  133
 (84.7)
 157

21. og 23. januar 2018: Hallingdal 
Kommune
Ungfugl
Adult
Totalt
Hol
-
 5
 5
Ål
8
41
49
Gol
-
-
-
Hemsedal
1
15
16
Nes
3
24
    27
Flå
-
-
-
Totalt
(%)
12 
 (12.4)
85
(87.6)
97