onsdag 28. januar 2015

Ungsvanene i Hemsedal

Under den internasjonale svanetellinga som ble gjort tidligere i måneden, viste det seg at det var 31 svaner innenfor kommunegrensa. Av disse var 10 stk. klekt sommeren før, og sju av disse regner vi som lokale. Sangsvane er en nokså ny art i hekkesammenheng for Hemsedal, og den første hekkinga, i alle fall som vi er klar over, ble gjennomført i 2012. Etter dette har paret vært stabile og gjort hekkeforsøk hvert år. Toppåret så langt ble 2014, da det ble konstatert hele 7 små nøster sammen med de vokse en dag midt i juni. Vi hadde kanskje ikke helt den store troen på at alle sju skulle klare seg, men vi fikk ikke gjort annet enn å se hvordan det utvikla seg. Midt i august ble hele familien sett, men etter dette ble de derimot borte. Gamle som unge. Både pappa og jeg har vært flere turer opp langs vassdraget i nærheten av hekkeplassen får å se om de var å spore, men uten å se snurten av de. Vi hadde vel slått oss til ro med at de hadde satt snuten sørover, og at vi ikke kom til å svanene igjen før de vokse (forhåpentligvis) returnerer til sommeren. Derimot fikk vi oss en positiv overraskelse under svanetellinga. Ikke langt fra hekkeplassen svømte det hele ni fugler sammen, derav sju stk. 2k-fugler. Med andre ord hadde samtlige klart seg fram til da! Vi har ikke sett mer etter de i ettertid, men vi krysser fingrene for at alle fortsatt har det bra.

De eldste leder fortsatt an...

lørdag 17. januar 2015

Internasjonal sangsvanetelling i Hallingdal 2015

I dag (17. januar) ble det foretatt sangsvanetelling i hele Hallingdal (se tabellene nedenfor). Hvert 5'te år er det også internasjonal svanetelling i  Europa denne helgen.  Per Furuseth telte fra Hol til Flå unntatt Strandafjorden som ble dekket av Torgrim Breiehagen. I Hemsedal telte Vegard Finset Fjeldheim.  Januar har vært ganske mild, noe som har gjort at mye av vassdragene er ganske åpne for næringssøk for svanene.
Totalantallet var i 2015 ganske likt som i 2014 (190 mot 202) og antall adulte fugler nesten likt begge årene (164 mot 166). Hol og Hemsedal  hadde en økning, mens Nes hadde en stor nedgang. Ål hadde en svak økning. Imidlertid var ungfuglandelen lavere i 2015 enn i 2014 (13.7% mot 17.8%). Overraskende nok ble det det funnet en stor ungfuglandel i Hemsedal, da et av kullene var på hele 7 ungfugl (1 kull) og produsert lokalt (se Artsobs.).  Dette tyder på at reproduksjonsresultatet for  overvintrende fugl hvor de fleste ant. kommer fra nordområdene i Sverige, Finland og Russland er enda lavere (under 10%!), noe som tyder på et ganske dårlig år!  Artig at lokale ungfugler har blitt registrert i januartellingene og bidrar til en større ungfuglandel, antagelig for første gang!  

Tabellen nederst viser tellingene for fem års siden (2010) utført av Per Furuseth. Totalantallet var litt lavere og mesteparten av sangsvanene i Hallingdal var i Strandafjorden, Ål (nesten 72%)Dette skyldes sannsynligvis en kald desember, der store deler av vassdragene var tilfrosset. Hemsedal, Nes og Flå hadde nesten ikke noen sangsvaner! Ungfuglandelen var også svært høy (45%), noe som er interessant. 

17. januar 2015: Hallingdal
Kommune
(2K)
Adulte
Totalt
Hol
9
38
47
Ål
2
74
76
Gol
-
2
2
Hemsedal
10
21
31
Nes
5
26
31
Flå
-
3
3
Totalt
26
164
19011. januar 2014: Hallingdal
Kommune
(2K)
Adulte
Totalt
Hol
11
19
30
Ål
10
64
74
Gol
-
7
7
Hemsedal
-
2
2
Nes
12
63
75
Flå
3
11
14
Totalt
36
166
202

 
16. januar 2010: Hallingdal
Kommune
(2K)
Adulte
Totalt
Hol
3
24
27
Ål
42
87
  129
Gol
11
12
23
Hemsedal
-
-
-
Nes
-
1
1
Flå
-
-
-
Totalt
56
  124
180
I tillegg ble det observert 2 dvergdykkere (1 ved Nes og 1 i Strandafjorden,  Ål, se bildet nederst). Dette var bonus! 
 

tirsdag 13. januar 2015

Gjensynsglede

Etter året på Svalbard og gjentatte besøk i de nordlige strøk, har etter hvert de arktiske fuglene fått en plass noe nærmere hjerterota enn hva f.eks. sydhavspapegøyer har. Dermed er det ekstra artig å se noe med arktisk blod i seg her nede i "sør". Og etter at "Nina" høvla over Vestlandet, kunne det jo tenkes at ho tok med seg noen godbiter for oss fuglefolk. På vei til universitet i dag, tok jeg turen innom Tveitevannet for å lese av noen fargeringer. Og fargeringer var det mange av, men likevel var det nok fargeringen til ei spesielle måke som kom i fokus. For etter en rask sjekk, var det nemlig en av fuglene som hadde hvite vingespisser! Ei polarmåke hadde tatt turen nordfra, og hadde funnet veien til Tveitevannet. Nå skal det sies at denne ble fargemerket av gjengen i Urban ringing 4. januar, og at den trolig sett ved et annet parkvann i Bergen den 8. januar. Dette var jeg klar over, og skal vel innrømme jeg gikk innom Tveitevannet nettopp for å se etter denne. Dog, den var der, og gjensynsgleden min med arktiske fugler var like stor!


Hvite vingespisser!