søndag 2. desember 2012

Finset november 2012

November måned uten nettfangst. Det er mange år siden sist det var et faktum, men sånn ble det nå en gang.

Kråkefella var derimot "ladet". Etter en litt treg start i oktober, ble november det motsatte. Tilsig av fugler hver dag fram til 14. november. Da ble det bråstopp. Frykten ble for stor. Høstens første hønsehauk meldte sin ankomst. Siden da og ut måneden var det hauk ved fella hver dag. For to stk., begge unge hanner, ble fristelsen for stor. De hoppet ned i fella. Den ene var så forvirret at den ikke fikk slått noe bytte i det hele tatt. Den andre fikk has på en skjære.

Totalt ble det merket 61 stk. kråker og 5 skjærer før haukene dukket opp på arenaen. I tillegg 67 kontroller av egne merkinger.
En av de kontrollerte kan man trykt definere som stamkråke. Siden den ble merket 8. febr. 2008  (3K+) har den blitt kontrollert 202 ganger. Så fort det skorter litt på mattilgangen, dukker den opp i fella.

Skjærer er ikke så lett å fange i fella. Eller det vil si, lett å fange men kommer seg like lett ut av fella før en rekker å merke dem. Hopper elegant ut med en matbit i nebbet.


Timer før dette blogginnlegget gikk i trykken, var det en ny hauk ved fella. Denne gangen en voksen fugl. Ut fra størrelsen syntes det som om det var en hunn. Oddsen for en desember med høye merketall sank brått med denne observasjonen.

torsdag 1. november 2012

Oppsummering Svalbard

Kalenderen har bikka 1. november noe som betyr at mørketida har starta her oppe i nord. På merkefronten har det blitt dårlig siden forrige innlegg om fjæreplytt. Totalt har det blitt merket 222 fjæreplytt av undertegnede denne høsten. Av disse har det kommet inn ett gjenfunn fra Finland.
I løpet av høsten har jeg også satt ring og flagg om foten til 9 myrsniper. Av disse er to stk. sett igjen, begge langs kysten av Møre og Romsdal. Da jeg reiste opp hit i august hadde jeg et håp om å få dratt  inn og utstyrt noen polarmåker med fargering. Måkefella har vært spent flere ganger, men dessverre uten uttelling. Vi får heller prøve på nytt når sola igjen dukker opp på himmelen!

I oktober ble de tre første helgene brukt sammen med Ole Edvard Torland(http://thearcticbirder.blogspot.no/). Hver helg tok vi en runde i området for å se hvor mye fugl som var igjen. Polarmåke, ærfugl og fjæreplytt ble sett i ulikt antall på alle turene. Polarmåke og fjæreplytt minka i antall jo lengre ut i oktober vi kom, men flokken med ærfugl var faktisk størst den siste helga vi var ute. I denne flokken ble det også sett praktærfugl, både hunn og hann. Den sist helga vi var ute ble også to polarlomvier og én teist sett i fjorden utenfor Longyearbyen.

I tillegg til de nevnte artene over, var det to observasjoner som skilte seg ut som spesielt interessante. I ærfuglflokken den første helga i oktober ble det sett ett individ som ikke kunne være noe annet enn ærfugl X praktærfugl. Den andre helga i oktober var det ei måke som var den ornitologiske godbiten. Ei "polarmåke" med en svart flekk i P10 og P9 tyder på at det er andre gener innblanda. Innen vi var klare med kameraet, hadde dessverre polarmåke X gråmåke-hybrid forsvunnet. Både den og ærfugl-hybriden ble jakta på i ettertid, men dessverre ble de ikke gjenfunnet.

Sjølv om de fleste trekker sørover, er det noen som velger å bli!

onsdag 17. oktober 2012

Finset uke 41

Mye rogn gir mye snø til vinteren lærte jeg i barndomsårene. Til tross for at det egentlig er noen år siden nå, kan jeg ikke påstå at jeg har observert at det er sannheten hver gang.  Det som i hvert fall er sikkert; mye rogn = mye trost så lenge dét matfatet varer.
Uke 41 var en uke med mye trost i farta på mine trakter. Da måtte man jo bare gjøre noe forsøk på fangst av noen av disse flokkene med trost som veltet inn over rogna med røde velsmakende bær.

Rødvingetrosten ble satsingsarten. Den responderer, i hvert fall til tider, brukbart på lyd. Jeg var ute i seineste laget, men to økter med fangst rakk jeg å gjennomføre før rogna stod ribbet og naken tilbake mens trosteflokkene fløy til nye jaktmarkeder.
I tillegg ble det litt fangst på foringsplassen i løpet av uken. Der var bjørkefinken den dominerende arten.


Merket uke 41:
Bjørkefink 56, blåmeis 5, bokfink 3, brunsisik 3, fuglekonge 1, gransanger 3, grønnfink 15, grønnsisik 2, gråsisik 1, gråtrost 11, kjøttmeis 44, munk 1, måltrost 1, nøtteskrike 2, rødvingetrost 61, spettmeis 2, stjertmeis 13.
Totalt merket 224 stk.

Av kontroller kan nevnes en kjøttmeis merket som 1K samme sted okt. 2009.

tirsdag 9. oktober 2012

Finset august og september.

Fangsten fra siste innlegg (5.aug) og ut september på de faste fangstplassene har vært sånn passe.  Perioden hvor man virkelig skulle sette inn støtet mot jernspurv og rødstrupe blåste bort. Dag etter dag med vind umuliggjorde fangst. Noe sporadisk fangst på foringsplassen har også blitt gjennomført i perioden, hovdsakelig i september.

Totalt ble det i perioden merket 852 fugler.
En spettmeis med ukjent ring ble kontrollert. Per dd ikke rapportert fra ringmerkingssentralen. Spent på hvor den er merket.

Av topp fem er det ikke noe stor overraskelse at løvsanger topper med 206 stk. Videre grønnsisik 178 stk. grønnfink 95 stk, kjøttmeis 43, rødstrupe 41.  Resten fordeler seg på de "vanlige" artene. Ingen nye eller sjeldne arter har funnet veien til nettmaskene denne gangen. 
Det mest "spennende" blant fangsten var stjertmeis. Fin, artig liten sak den fuglen. De har en snodig oppførsel når de har gått i nettet. Har først en gått i, lokker den ofte de andre til seg med en tynn, spinkel kalling. Den gangen var det to stk. (av totalt ti i flokken) som først  gikk i nettet. I løpet av få minutter kom de andre 8 tilbake og fløy rett i nettet fra motsatt retning.
Hadde alle fugler hatt tilnærmet slikt bevegelsesmønster, hadde det vært lett å være ringmerker !

Flere arter har hatt en uvanlig høy andel voksen fugler. Spesielt grønnsisik  peker seg ut.  Andel voksne (n=178) hos grønnsisik var nærmere 70%.
Grønnfink har også en uvanlig høy andel voksne i flokkene så langt i høst.
Tyder på en dårlig produksjon for disse artene.

Stjermeis


mandag 24. september 2012

Exit fjellfangst.

Da var det slutt for i år med fangst i fjellet. I går, søndag 23. sept. ble nettoppsett demontert og lagt i vinteropplag. Heipiplerka stod for siste strofe  fra høytaleranlegget før kabler og annet tilhørende utstyr led samme skjebne som nettstenger.

Kombinasjon av mye vær og tidsklemme resulterer ikke i den helt store produksjonen. Tallene viser at det jevnt over var mindre fugl av de fleste arter.
Her er det helt sikkert noe tilfeldigheter ute og går. Men det faktum at det for de fleste artene var større andel av voksne fugler enn forventet kan ikke bortforklares.
Som nevnt i siste innlegg om fjellfangst (13. aug.) sviktet heipiplerka. Og det fortsatte den med. Tidligere år har det vært tydelige trekktopper med mye fugl i lufta. Dette var totalt fraværende i år. Kun småflokker var å se. Samme bilde var det ned i bygda. Flokkene som ble observert der bestod også av bare få individer. Produksjonsvikt?

8 økter med akseptable fangstforhold ble gjennomført i perioden 12 aug. - 23. sept.

Merketall:
Bergirisk 1
Blåmeis 3
Blåstrupe 3
Brunsisik 11
Fuglekonge 4
Granmeis 12
Gransanger 1
Grønnsisik 5
Gråsisik 30
Gråtrost 1
Heipiplerke 32
Jernspurv 29
Kjøttmeis 1
Løvsanger 77
Munk 1
Møller 1
Måltrost 1
Perleugle 1
Rødstrupe 2
Rødvingetrost 1
Sivspurv 14
Sv.hv. fluesapper 1
Svartmeis 3
Svarttrost 1
Trepiplerke 1
Totalt: 237 stk.

7 kontroller ev egne fugler. Løvsanger, gråsisik, brunsisik, heipiplerke. Merket i 2011 og 2010.
Heipiplerka sviket denne sesongen.

onsdag 19. september 2012

Svalbard, del 2

Kalenderen viser i skrivende stund 19. september, og det går utvilsomt mot vinter i nord. Sjølv om gradestokken de siste dagene har vist nærmere 9 grader, er det andre ting som tilsier at Kong Vinter er på vei. For utenom at at det stadig vekk minker med fugl i Longyearbyen, har svalbardrypa skifta drakt og blitt nokså godt synlig i fjellsidene. Fra å nærmest ikke se noen i midten av august, ser man nå hvite ryper både her og der.

 I starten av september var jeg jeg ute på sjøen i seks dager pga. studiene. Sjølv om vær, vind og sjøsjuke ikke helt spilte på lag til enhver tid, fikk jeg også litt tid til å se etter fugler. Havhesten dominerte stort i antall, men det var også brukbart med lunde, teist og krykkje. I tillegg så jeg også en svartbak på stranda utenfor Barentsburg. For første gang var det faktisk mer spennende å se ''en vanlig'' måkeart fremfor de med hvite vinger! I tillegg til dette sjekkes også Adventdeltaet jevnlig for fugler. Stort sett er det polarmåkene og fjæreplytten som dominerer, men ved forrige sjekk (søndag 16/9) ble også en flokk ærfugl, ei myrsnipe og ei voksen grønlandsmåke sett.


På merkefronten har det vært litt stille i det siste pga. ugunstig fjære og travle skoledager. Likevel har det blitt litt tid enkelte dager, og siden sist har godt og vel over 90 fjæreplytt fått flagg om foten av meg. For å lese mer om flaggprosjektet på fjæreplytt, sjekk hjemmesidene til Sunnmøre RG (www.fugler.com). Vi har også flaggmerket 79 myrsniper her i år. Av disse er tre stk. allerede sett igjen. To stk. er sett på Jomfruland, mens den siste har en litt artig historie. Den ble merket av undertegnede 16. august i år. Prosjektlederen Kjell Mork Soot reiste hjem noen dager seinere, og 9. september ble samme fugl funnet av Kjell i Giske i Møre og Romsdal. Verden er ikke stor!

søndag 19. august 2012

Svalbard

Polarsvømmesnipe
August byr "dessverre" ikke kun på ringmerking, men for mange er det også studiestart i løpet av måneden. Etter to år i Bergen, har jeg denne gangen flyttet meg godt og vel 2000 km mot nord og Longyearbyen, Svalbard. I løpet av den første uka har blant annet; ismåke, polarmåke, grønnlandsmåke, fjæreplytt, myrsnipe, polarsvømmesnipe, sandlo, tyvjo, kortnebbgås, hvitkinngås, smålom, teist, havhest, snøspurv, svalbardrype, ærfugl blitt observert i ulikt antall. De færreste av disse ser vi hjemme i Hemsedal, og flere av artene er nye kryss for mitt vedkommende. Ett år med urbpop-gutta setter sine spor, og av ukas observasjoner var ismåka utvilsomt ukas høydepunkt!
Fjæreplytten MPT på vei mot nye eventyr!

Det har også blitt litt merking. Sunnmøre RG flaggmerker bl.a. fjæreplytt og myrsnipe her oppe. Generelt fanger vi vadere svært sjeldent i Hemsedal, og jeg var av den grunn interessert i å se og lære hvordan de arbeider. Kjell Soot Mork tok meg hjertelig imot, og det tok ikke lange tida før jeg fikk merke litt på egenhånd. Det er alltid artig og interessant å merke arter man ikke er vant til, og det blir spennende å se hvor mange av myrsnipe og fjæreplyttene som blir sett igjen på vei sørover!


Ismåke. Ukas høydepunkt!

mandag 13. august 2012

Fjellfangst.

Omsider ble det tid til en liten tur til stølen for å forsøke litt fangst der, torsdag 9. aug. og lørdag 11. aug. Torsdag sørget vind for at fangsten ble meget redusert. Lørdag var det derimot bra fangstforhold.

Planen var å prioritere heipiplerke. Det gikk heller dårlig, rett og slett en nedtur. Det var i praksis tomt for heipiplerker. Kun 11 stk. ble merket. Disse gikk raskt i nettet. Siden var det tomt. Var ingen bevegelse på heipiplerken i det hele tatt.
Av disse 11 var bare 4 stk 1K, resten var voksne fugler under full myting.
Med unntak av løvsanger, var dette også bilde for de andre artene som ble fanget. Svært få 1K fugler blant fangsten. Stort sett bare voksne under myting.

Løvsanger holdt overraskende godt stand i fjellet fortsatt. Den dominerte fangsten som vanlig.

Løvsanger 128.
Gråsisik 32.
Heipiplerke 11.
Blåstrupe 5.
Sivspurv 2.
Bergirisk 1.
Brunsisik 1.
Granmeis 1.
Jernspurv 1.
Møller 1.
Sv.hv.fluesnapper 1.
Totalt 184 stk.  7 kontroller, bl.a. løvsanger merket 2010Bergirisk fanger en ikke så ofte. Her en litt lurvete utgave under myting.

mandag 6. august 2012

Høststart

Siden måkemerkinga i midten av juli har det vært ganske rolig, men nå som høsten nærmer seg blir det også stadig mer bevegelse i lufta. Høstsesongen på merkefronten her i høyerliggende strøk starter erfaringsmessig i slutten av juli. Søndag 29. juli ble første dag, og undertegnede og senior har hatt nettene oppe sporadisk nesten hver dag den siste uka. Fra tidligere år har vi opplevd at flertallet av bl.a. løvsangere setter seg i bevegelse i denne perioden. I løpet av få dager er hovedmengen "ute av dalen". Gjennom hele uka har det vært jevnt tilsig av løvsangere, noe som har resultert i, som ventet, løvsanger som dominernde art i nettene. Vi har også hatt svært få egenkontroller av fugler som har blitt merket de siste dagene, noe som tyder på at fuglene er i bevegelse.Den siste uka har ikke bare bydd på løvsangere. En og annen godbit har også slengt innom. Spetter er noe vi ikke er bortskjemt med her oppe. Vi hører jevnt og trutt noen skrik fra skogen, men det er sjeldent de finner veien til nettmaskene. En dag forrige uke ble det derimot andre boller. Først hang det en flaggspett 1K i nettene, og en snau time seinere hang det en grønnspett 1K hunn. To spetter på samme dag er ikke verst!
Likevel ble ikke spettene ukas store høydepunk. Midt på dagen lørdag hang det en 1K rosenfink i nettet. Sjelden gjest i Hemsedal.
Merketallene fra 29/7-5/8:

Blåmeis 7
Bokfink 4
Brunsisik 1
Buskskvett 6
Dompap 7
Flaggspett 1
Gjerdesmett 1
Granmeis 1
Grønnfink 1
Grønnsisik 197
Gråsisik 90
Gråtrost 13
Grønnspett 1
Gulsanger 5
Hagesanger 4
Kjøttmeis 8
Løvsanger 479
Munk 3
Møller 2
Måltrost 6
Rosenfink 1
Rødstjert 3
Rødstrupe 5
Rødvingetrost 1
Spettmeis 1
Svarthvit fluesnapper 6
Svartmeis 1
Svarttrost 3
Taksvale 1
Trepiplerke 3

Totalt merket: 849.
I tillegg har vi hatt tre kontroller av femmede fugler. To norske og én svensk, alle tre grønnsisik.

mandag 23. juli 2012

Fra kyst til fjell

Pullusmerking av måker, med unntak av hettemåker for 10-15  år siden, er upløyd mark for undertegnede. Dette inntil vi, junior og jeg, satte kurs mot vest til Bergen og måkeekspertene i Urban ringing, Arild Breistøl og Christian Pedersen. Merking av stormåkeunger stod for tur. Planen var å besøke 3 kolonier i perioden 12-14 juli og hovedmålet var fargemerking av sildemåke- og gråmåkeunger.
Tre konsentrerte gutter i lyngen. Fra v. Vegard, Arild, Christian.

En meget artig og lærerik tur i stikk motsatt miljø og artsammensettning fra det jeg er vant til. Å kalle seg måkeekspert etter denne turen, er milevis unna sannheten. Men å skille mellom silde- og gråmåke unger, i hvert fall når de er store nok, lærte jeg meg. Det er i hvertfall en begynnelse.

Hva antallet til slutt ble, er jeg, når sant skal sies, ikke helt sikker på. Men jeg er ikke langt fra sannheten når jeg sier totalantallet i underkant av 100 stk. fordelt henholdsvis ca. 2/3 sildemåker, 1/3 gråmåker. Et antall gutta var fornøyd med, spesielt med tanke på at i den ene kolonien vi besøkte var det få unger å finne. Blant annet ble en mink observert. Om dette var årsaken til den lave hekkesuksessen i kolonien er uvisst.

En artig sak fra den ene sildemåkekolonien er verdt noe ord. Denne kolonien lå i en liten fjellhylle i nærheten av et industriområde. I tillegg ble lokaliteten delt av en gangsti mellom brakkerigg og produksjonsområde. Øverst på denne stien stod en kasse. Tilsynelatende satt der tilfeldig uten at det er  noe spesielt uvanlig med det. Men innholdet var noe uvanlig. Den var fylt med mange paraplyer. Når vi kikket på lokket,fant vi forklaringen. Plassert ut av hjelpemiddelsentralen eller av en person klok av skade? Visittkort fra en trost er som en skjønnhetsflekk å regne i forhold til fra sildemåker. Jeg stemmer for at den er satt ut av en person klok av skade!Etter måkemerkinga satte vi kursen rett til fjells og setra. Snakk om kontraster i omgivelser og miljø etter 5 timer i bil. Planen var noen late dager i fjellet og klargjøring av nettgater. 18-19 juli var værforhold slik at det var mulig litt prøvefangst. To korte økter med redusert nettoppsett, bekreftet det vi antok. Stille før stormen (les: ingen aktivitet på trekkfronten foreløpig)
Totalt ble det merket 41 fugler.
Løvsanger 26, gråsisk 9, heipiplerke 1, gulsanger 1, blåstrupe 1, ringtrost 1, rødvingetrost 1, taksvale 1. I tilleg ble det kontr. 3 løvsanger (merket i 2011 og 2010). Med unntak av 3 løvsangere og blåstrupa, var alle fuglene voksne.

Måltrosten fikk æren av å avslutte pullusmerkingen for i år, 22. juli. Snublet over et reier med 3 merkestore unger. Eller det vil si, de avslørte seg selv ganske klart med å stikke 3 knall gule gap over reirkanten når vi gikk forbi bjørka reiret var plassert i.

onsdag 4. juli 2012

Vestlandsmerking

Nå er det mildt sagt en stund siden forrige oppdatering her fra Vestlandet, men fugleaktiviteten har ikke stått stille av den grunn!

I fjor høst brukte jeg noen timer i skogen for å henge opp fuglekasser. Vel vitende om at småfuglene har en tendens til å få fram unger i den mest hektiske eksamentida, hang jeg bare opp seks kasser i første runde. Pullussesongen ble ganske bra for blåmeisen, men tilnærmet katastrofal for kjøttmeisen.

I tre av kassene var det kjøttmeis, og det så lenge relativt bra ut. Dog, lykke snur fort til fortvilelse. I den ene kassa fant jeg 5 døde unger. Disse ble trolig klekt helt i slutten av varmeperioden i slutten av mai og jeg frykter at temperaturfallet de neste dagene var litt for stort for de stakkars små. I den andre kassa ble det merket fem unger, men ved en senere sjekk var hele kassa borte. Her er det nok ikke vær, vind eller andre naturlige fenomener som står bak ugangen, men folk. Om ungene kom seg ut i tide, er uvisst. I det siste kjøttmeiskassa ble kun ett egg lagt, og det ble aldri noe mer enn dette ene egget.

I de tre siste kassene ble det totalt ringmerket 26 blåmeisunger. Ved senere kontroller ble kun én unge funnet død i reiret. Det må være mer enn godkjent.

I tillegg har jeg også hengt ei uglekasse. 15. mai ble de to første kattugle-eggene funnet, og 23. mai hadde antallet økt med ytterligere ett egg. Normalt på denne tida burde kattugleungene være klekt og vel så det, men her var da altså ruginga så vidt i gang. Til tross for at tre egg er bedre enn ingen, hadde jeg mine mistanker om at dette ikke ble en vellykket hekking. Og slik skulle det også gå. Omtent rundt 10. juni var det kun ett egg igjen, og ikke mange dagene etter var også det siste borte. Dumt, men sånn er vel naturen.

Jeg er også stadig vekk ute sammen med gjengen fra Urban ringing på måkemerking. Mer om dette kan leses på: www.urbanringing.blogspot.com


Avslutningsvis legger jeg til et måkebilde. Til tross for at den var observert én gang i både 2010 og 2011, var dette første gangen i 2012 den nederlanske fiskemåka, EK40, var observert i Bergen. Alltid artig med besøk fra utlandet!

fredag 22. juni 2012

Pullus

Da var de første pullusmerkinger ført i loggen for i år. Hva angår merking av unger i kasser, burde det vært meis som åpnet ballet ut i fra egglegging. Men i år ble sv.hv. fluesnapperen førstemann.
Sv.hv.fluesnapper
For meisene sin del går det rett og slett trått. Av 9 kull med kjøttmeis og ett  med svartmeis, er det per 21. juni bare 3 kull som følger "normalen". Ett kull med merkeklare unger, ett med døde unger i merkealder og det siste med helt nyklekte unger. De øvrige 7 hekkingene ligger de fortsatt og ruger, langt på overtid i forhold til eggleggingstidspunkt. Er den kalde perioden (flere netter med blå grader) under egglegging årsaken, eller er de så geniale at de tilpasser seg og utsetter klekkingen til varmere dager og mer tilgjenglig føde? Vi får håpe det beste.

Boliger for sv.hv.fluesnapper skreddersydd og tilpasset etter alle kunstens regler, er tydeligvis ikke "bra nok" bestandig.  Med tre ubebodde flotte (sett med snekkerens øyne) kasser i nærheten, valgte et fluesnapperpar i ei kasse tilpasset trekryper. Trangt og ukomfertabelt spør du meg.
Hvorfor dette valget får vi vel aldri svar på. Lite kull ble det i hvert fall, bare 4 egg. Tilfeldig eller tilpasset den trange boligen?
Fuglene slutter aldri å overraske og fascinere!

onsdag 30. mai 2012

I rute.

Runden i kassefeltet i pinsehelgen var oppløftende. Dette i motsetning til helgen før. Da så det skralt ut. Utrolig mange tomme kasser og lite fugl å se og høre.
Så kom varmen til gangs sist uke. Da skjedde saker og ting utrolig fort. Flere par av sh.hv. fluesnapper bygde reier på rekordtid og siste finpussen av reiret var knapt ferdig før første egg lå trygt i reirgropen. Fordelingengen fluesnapper, meis og tomme kasser var nokså "normalt" fordelt.
Betryggende at alt er i rute.

Sv.hv. fluesnapperen hiver ofte ut meiser fra kasser. Forer da bare selve reiergropen med sitt eget reirmateriale. Resten av reiert består da av typiske meisemateriale som mose, ulldotter o.l. Se bilde.

søndag 20. mai 2012

I kontrastens rike.

Uteaktiviteter i subalpine/alpine områder tidlig sommer byr ofte på uforutsigbare og utfordrende forhold. Det ene året er veiene kjørbare, neste år på samme tidspunkt er det heldekkende snøteppe.
18. mai var tiden inne for en tur på stølen for å se om stølsbua bar preg av vinterens besøk av Dagmar, og hvordan det stod til med fuglenes retur fra overvintringområdene.
Det betyr med andre ord en tur fra ett dalføre over til et annet.

Mai 2012 var utgaven med heldekkende snødekke. Da var valget: ski første halvdel og fotturist resten, eller sykkeltrilling kombinert med sykling?
Etter kort for-mot diskusjon, ble junior og undertegnede raskt enige om at siste alternativ totalt sett var det beste.
Trilling av sykkel over snø ser unektelig noe menigsløst ut.

Men når dalen endelig kom til syne, og vi kunne sette oss på sete å benytte sykkelen til det den normalt brukes til, tok vi fort igjen tapt tid over fjellet.


Det første som møtte oss var gjøken. Godt å høre at den fortsatt er på plass i høyerliggende strøk. I dalbunnen har den neste vært fraværende de siste årene. 10-12 år tilbake var den å se og høre hyppig. Nå er den nærmest en sjeldenhet.
En annen art som vi også var nysjerrige på om var på plass, var blåstrupe. Joda, den var å høre og se. Dog ikke i de helt store mengder. Trolig var det i tidligste laget for hovedmassen.

Til tross for en kald og tidvis kraftig vind, ble det rigget noen nett. Spenningen var å se om batteriet hadde overlevd vinteren og kunne levere litt strøm til CD-spilleren. Blåstrupehannen trenger en utfordrer. Joda, det funka, batteriet hadde litt energi å avse.
Hannen som sang for full hals, trengte ikke mange sekund før den ville jage bort inntrengeren. Og der hang den. Spenningen var da; umerket eller hann fra sist år?
Umerket voksen hann var svaret.
Nestemann hang også fort i nettet. Også den karen var av eldre utgave og umerket. Siden var det ikke flere hanner å observere eller høre, så det ble med disse to. Førstemann som ble fanget var skikkerlig forbannet på inntrengeren. Tre ganger etter merking ble den fanget. Dette var tydeligvis hans område.

Merket:
Løvsanger 6
Blåstrupe 2
Sivspurv 1
Jernspurv 1
Ringtrost 1
Totalt 11 stk.
I tillegg ble det kontr. to løvsangere. Begge merket i samme nettoppsett. Hhv. merket som voksen i 2011 og som ungfugl i 2010.

Alltid artig å merke ringtrost. Denne gangen en staslig kar i sin fineste bryllupsdrakt.

Uansett, en flott tur ble det i kontrastens rike. To årstider i løpet av to timers gange/sykling. Fasinerende og berikende på naturopplevelser.

lørdag 5. mai 2012

Vinteren tilbake.

Plutselig var vinteren tilbake på en liten gjestevisit. Det syntes på foringsplassen. Der ble det brått liv og røre, og kamp om føden.
Her lå det an til bonusfangst på tampen av vårsesongen. Knapt var nettet på plass, før en uventet og ubuden gjest dukket opp. Kald og sterk feide den inn fra NV. Nå har den vært så ofte på besøk i vinter og vår at den kan kalles stamgjest. Dessverre.
Så der røyk bonusfangsten før den egentlig kom i gang.

Den kort stunden nettet fikk henge oppe ble det merket 18 stk.
Bokfink 6 st
Grønnfink 5
Gråtrost 2
Dompap 2
Blåmeis 1
Bjørkefink 1
Munk 1

I tillegg ble det kontr. 6 stk. Bl.a. 2 blåmeiser merket som 1K hhv. i 2009 og 2008. Sistnevnte i sitt 5 kalenderår. Respektabel alder for en blåmeis.

Bjørkefinken som ble merket var en 2K hann med typiske alderskriterier.

To generasjon armdekkere og mørke flekker i det orange smådekkerfeltet


Spisse og slitte stertfjær

fredag 4. mai 2012

Endelig!


3. mai var den første langveisfarende leieboeren på plass, en temperamentsfull liten herremann kledd i svart-kvit. Ikke så rekordtidlig som i fjor ( 24. april), men mere på den "normale" ankomsttiden. Endelig satt den der utenfor en av fugleholkene, klar til å forsvare eiendommen mot rivaler og andre som kjemper om sammen holk.

Ja, selvsagt, vi prater om svarthvit-fluesnapper.

Ikke den mest imponerende utgaven denne karen, den store hvite iøynefallende panneflekken var byttet ut med to enkletstående panneflekker. Men smart nok til å forstå at det er om å gjøre å være tdlig ut for å sikre seg de beste plassene til fruene kommer på inspeksjon.

Han var ikke helt ukjent i området. Den ble merket i 2011 og hadde sin første hekking i kassefeltet da.

Endelig, da var vi i gang!

onsdag 2. mai 2012

Finset april 2012

April, ikke måneden som vil gå over i loggbøkene som en spesiell aktiv måned på merkefronten. Det var dette med planer og gjennomføring da!
April 2012 stod i bokfinkens tegn. Av totalen stod bokfinken for nesten halvparten.

Ved aldersbestemmelse av bokfink på våren kan tertials benyttes som et støttende kriterium.

Bokfink hann 3K+


Bokfink hann 2K

Merkinger april:
Bokfink 55
Dompap 26
Grønnfink 14
Kjøttmeis 9
Granmeis 5
Svartmeis 5
Svarttrost 4
Blåmeis 4
Måltrost 3
Rødstrupe 2
Grønnsisik 2
Brunsisik 1
Gråtrost 1

TOTALT: 131 stk.

Gulspurven "mangler" på listen. Ikke at det vanligvis er flokker å fange på våren, men en og annen holder til på foringsplassen de første dagene etter ankomst fra vinteroppholdstedet. I vår har den vært totalt fraværende. At de evnt. ikke finner foringsplassen min attraktiv nok, får jeg bare godta, men den har ikke blitt sett i det hele tatt! Ei heller har ikke en eneste sangstrofe blitt hørt. Historisk har det hekket 2-3 par i mitt nærområde de siste årene. De burde ha sunget for full hals nå. Hva skjer? Bekymringsfullt!

Vi får glede oss over at våren har tatt grep og ført oss over i mai, juvelen i kalenderen! Ikke bare sørger den for at de fleste trekkfuglene fyller luften med vakre sangstrofer. Mai bidrar også sterk til å sikre neste generasjon. Vi beveger oss inn i et vakkert eventyr hvor våre bevingede venner står for regien.

fredag 2. mars 2012

Flaggspett hunn

Etter en flott skitur i nydlig vær på fjellet hadde jeg litt tid til å montere det første mistnettet i  år.

Like etterpå fløy en flaggspett inn i nettet (adult hunn). Sannsynligvis var det samme fugl som jeg fanget i høst som jeg ikke fikk merket pga. jeg manglet riktig ringtype (7 stål). Denne gangen ble flaggspetten merket! Den har vært borte hele vinteren, men er nå tilbake på foringsplassen.
Fikk også en kontroll av blåmeis fra i høst.  

søndag 26. februar 2012

Årets første økt.

Joda, det er liv i Hallingene til tross for laber aktivitet på merkefronten og bloggen. Årets første ringmerkingsøkt gjennomført på foringsplassen i dag.

Til tross for ukesvis siden siste fangstforsøk på foringsplassen, syntes det seg fort at alt er som før. Med nett oppslått endret de raskt innflyvningsbane og unngikk elegant nettet.
Noe nykomlinger benyttet seg derimot av den "vanlige" innflyningen og gikk raskt i nettet. Ikke voldsomme mengder, totalt 19 stk. Dompap 9, granmeis 4, svartmeis 2, kjøttmeis 2, blåmeis 1, grønnfink 1, samt 3 egenkontroller av fugler merket høsten 2011.

Dompap er relativ grei å aldersbestemme. Legg merke til forskjellen på carpal covert.

Ad. 3K+ hann.

2K hann.

tirsdag 17. januar 2012

Hallingdal RG 2011

Aktive merkere i 2011 har vært: Bent Fjeldheim (A-lisens), Torgrim Breiehagen (A-lisens), Lars Egil Furuseth (B/C-lisens), Per Furusth (B/C-lisens), Olav Huso (B-lisens), Vegard Finset Fjeldheim (B/C-lisens) og Martin Lindal (B-lisens)

Totalt ble det merket 3546 fugler i 2011. Av disse var 458 reirunger, ca. 13 % av fangsten. De fleste reirunger var sv.hv. fluesnapper. Oppfølging av kassefelt i Hemsedal, der alle reierunger og male og de fleste female av sv.hv fluesnapper ble merket/kontrollert, ble også gjennomført i 2011. Kråkefellen i Hemsedal var i drift deler av året (okt, nov, des.)
Nettfangsten har foregått på faste lokaliteter. Finset, Hemsedal (2137 merket), Sør-Hydalen, Hemsedal (814 merket), Dokki, Fetjastøldalen, Ål (83 merket) og Breiehagen, Ål (397 merket).
Det ble én ny art merket i 2011, strandsnipe.

Det ble innmeldt 15 gjenfunn og 4 kontroller av fremmedmerket fugl i løpet av 2011.

Gjenfunn innmeldt i 2011.
Kongeørn, pullus, Nore og Uvdal 2.7.2011
Ring avlest på åte 23.12.2011 (174 dager). Bjerkreim, Hordl. 234 km SW

Perleugle, pullus Nes, Hallingdal 14.5.2005
Funnet død 4.12.2011 (2395 dager) Nes i Hallingdal, 6 km, WNW

Jernspurv, 1K. Merket Sør-Hydalen, Hemsedal 20.9.2009
Kontr. ringmerker 19.9.2010 (364 dager), Sørum, Akershus, 177 km SØ

Rødstrupe, 2K+. Merket Finset, Hemsedal 2.8.2011
Funnet død 29.10.2011 (88 dager), Frankrike 1538 km, SSW

Løvsanger, 1K. Merket Finset, Hemsedal 25.8.2009
Kontr. ringmerker 11.9.2009 (17 dager). Flekkefjord, V-Agder, 309 km SSW.

Blåmeis, 1K/hann. Merket Finset, Hemsedal 12.11.2010
Kontr. ringmerker 13.11.2011 (366 dager) Kragerø, Telemark 215 km SW

Grønnsisik, 2K+/hunn. Merket Breiehagen, Ål 7.5.2011
Ringnummer avlest i felt 7.7.2011. (61 dager). Averøy, Møre&Romsdal 273 km N

Kråke, 2K. Merket Finset, Hemsedal 21.4.2008
Skutt 27.9.2011 (1254 dager) Jämtland, Sverige 490 km NE

Kråke, 4K+. Merket Finset, Hemsedal 1.1.2010
Skutt 29.8.2011 (605 dager) Hemsedal 14 km SE

Kråke, 1K. Merket Finset, Hemsedal 1.11.2010
Funnet død 19.6.2011 (230 dager) Rendalen, Hedemark 173 km NE

Kråke, 1K. Merket Finset, Hemsedal 2.12.2009
Skutt 22.3.2011 (475 dager) Sola, Rogaland. 280 km SW

Kråke, 1K. Merket Finset, Hemsedal 10.10.2009
Avlivet kråkefelle 20.1.2011 (476 dager) Sandnes, Rogaland. 276 km SW

Kråke, 1K. Merket Finset, Hemsedal 11.10.2009
Avlivet kråkefelle 31.1.2011 (477 dager) Sandnes, Rogaland. 276 km SW

Kråke, 1K. Merket Finset, Hemsedal 24.10.2009
Avlivet kråkefelle 5.1.2011 (438 dager) Sandnes Rogaland. 276 km SW

Kråke, 1K. Merket Finset, Hemsedal 9.5.2009
Avlivet kråkefelle 16.1.2011 (617 dager) Sandnes Rogaland. 276 km SW


Kontroll av fremmed merket fugl i 2011
Grønnfink, 2K+/hunn. Merket Ameland, Nederland 28.01.2008
Kontr. ringmerker 9.10.2010 (985 dager) Breiehagen, Ål 803 km N

Grønnfink, 2K+/hann. Merket Verdal, N-Trøndelag 7.4.2011
Kontr. ringmerker 28.12.2011 (265 dager) Finset, Hemsedal 366 km SSW

Gråsisik, 2K+/hann. Merket Jelgava, Latvia 15.11.2009
Kontr. ringmerker 21.11.2010 (371 dager) Finset, Hemsedal 989 km NW

Rødstrupe med engelsk ring kontr. Finset, Hemsedal 12.4.2011
Merkeopplysninger ikke tilbakemeldt per dd.