tirsdag 9. oktober 2012

Finset august og september.

Fangsten fra siste innlegg (5.aug) og ut september på de faste fangstplassene har vært sånn passe.  Perioden hvor man virkelig skulle sette inn støtet mot jernspurv og rødstrupe blåste bort. Dag etter dag med vind umuliggjorde fangst. Noe sporadisk fangst på foringsplassen har også blitt gjennomført i perioden, hovdsakelig i september.

Totalt ble det i perioden merket 852 fugler.
En spettmeis med ukjent ring ble kontrollert. Per dd ikke rapportert fra ringmerkingssentralen. Spent på hvor den er merket.

Av topp fem er det ikke noe stor overraskelse at løvsanger topper med 206 stk. Videre grønnsisik 178 stk. grønnfink 95 stk, kjøttmeis 43, rødstrupe 41.  Resten fordeler seg på de "vanlige" artene. Ingen nye eller sjeldne arter har funnet veien til nettmaskene denne gangen. 
Det mest "spennende" blant fangsten var stjertmeis. Fin, artig liten sak den fuglen. De har en snodig oppførsel når de har gått i nettet. Har først en gått i, lokker den ofte de andre til seg med en tynn, spinkel kalling. Den gangen var det to stk. (av totalt ti i flokken) som først  gikk i nettet. I løpet av få minutter kom de andre 8 tilbake og fløy rett i nettet fra motsatt retning.
Hadde alle fugler hatt tilnærmet slikt bevegelsesmønster, hadde det vært lett å være ringmerker !

Flere arter har hatt en uvanlig høy andel voksen fugler. Spesielt grønnsisik  peker seg ut.  Andel voksne (n=178) hos grønnsisik var nærmere 70%.
Grønnfink har også en uvanlig høy andel voksne i flokkene så langt i høst.
Tyder på en dårlig produksjon for disse artene.

Stjermeis


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar