mandag 24. september 2012

Exit fjellfangst.

Da var det slutt for i år med fangst i fjellet. I går, søndag 23. sept. ble nettoppsett demontert og lagt i vinteropplag. Heipiplerka stod for siste strofe  fra høytaleranlegget før kabler og annet tilhørende utstyr led samme skjebne som nettstenger.

Kombinasjon av mye vær og tidsklemme resulterer ikke i den helt store produksjonen. Tallene viser at det jevnt over var mindre fugl av de fleste arter.
Her er det helt sikkert noe tilfeldigheter ute og går. Men det faktum at det for de fleste artene var større andel av voksne fugler enn forventet kan ikke bortforklares.
Som nevnt i siste innlegg om fjellfangst (13. aug.) sviktet heipiplerka. Og det fortsatte den med. Tidligere år har det vært tydelige trekktopper med mye fugl i lufta. Dette var totalt fraværende i år. Kun småflokker var å se. Samme bilde var det ned i bygda. Flokkene som ble observert der bestod også av bare få individer. Produksjonsvikt?

8 økter med akseptable fangstforhold ble gjennomført i perioden 12 aug. - 23. sept.

Merketall:
Bergirisk 1
Blåmeis 3
Blåstrupe 3
Brunsisik 11
Fuglekonge 4
Granmeis 12
Gransanger 1
Grønnsisik 5
Gråsisik 30
Gråtrost 1
Heipiplerke 32
Jernspurv 29
Kjøttmeis 1
Løvsanger 77
Munk 1
Møller 1
Måltrost 1
Perleugle 1
Rødstrupe 2
Rødvingetrost 1
Sivspurv 14
Sv.hv. fluesapper 1
Svartmeis 3
Svarttrost 1
Trepiplerke 1
Totalt: 237 stk.

7 kontroller ev egne fugler. Løvsanger, gråsisik, brunsisik, heipiplerke. Merket i 2011 og 2010.
Heipiplerka sviket denne sesongen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar