onsdag 17. oktober 2012

Finset uke 41

Mye rogn gir mye snø til vinteren lærte jeg i barndomsårene. Til tross for at det egentlig er noen år siden nå, kan jeg ikke påstå at jeg har observert at det er sannheten hver gang.  Det som i hvert fall er sikkert; mye rogn = mye trost så lenge dét matfatet varer.
Uke 41 var en uke med mye trost i farta på mine trakter. Da måtte man jo bare gjøre noe forsøk på fangst av noen av disse flokkene med trost som veltet inn over rogna med røde velsmakende bær.

Rødvingetrosten ble satsingsarten. Den responderer, i hvert fall til tider, brukbart på lyd. Jeg var ute i seineste laget, men to økter med fangst rakk jeg å gjennomføre før rogna stod ribbet og naken tilbake mens trosteflokkene fløy til nye jaktmarkeder.
I tillegg ble det litt fangst på foringsplassen i løpet av uken. Der var bjørkefinken den dominerende arten.


Merket uke 41:
Bjørkefink 56, blåmeis 5, bokfink 3, brunsisik 3, fuglekonge 1, gransanger 3, grønnfink 15, grønnsisik 2, gråsisik 1, gråtrost 11, kjøttmeis 44, munk 1, måltrost 1, nøtteskrike 2, rødvingetrost 61, spettmeis 2, stjertmeis 13.
Totalt merket 224 stk.

Av kontroller kan nevnes en kjøttmeis merket som 1K samme sted okt. 2009.

tirsdag 9. oktober 2012

Finset august og september.

Fangsten fra siste innlegg (5.aug) og ut september på de faste fangstplassene har vært sånn passe.  Perioden hvor man virkelig skulle sette inn støtet mot jernspurv og rødstrupe blåste bort. Dag etter dag med vind umuliggjorde fangst. Noe sporadisk fangst på foringsplassen har også blitt gjennomført i perioden, hovdsakelig i september.

Totalt ble det i perioden merket 852 fugler.
En spettmeis med ukjent ring ble kontrollert. Per dd ikke rapportert fra ringmerkingssentralen. Spent på hvor den er merket.

Av topp fem er det ikke noe stor overraskelse at løvsanger topper med 206 stk. Videre grønnsisik 178 stk. grønnfink 95 stk, kjøttmeis 43, rødstrupe 41.  Resten fordeler seg på de "vanlige" artene. Ingen nye eller sjeldne arter har funnet veien til nettmaskene denne gangen. 
Det mest "spennende" blant fangsten var stjertmeis. Fin, artig liten sak den fuglen. De har en snodig oppførsel når de har gått i nettet. Har først en gått i, lokker den ofte de andre til seg med en tynn, spinkel kalling. Den gangen var det to stk. (av totalt ti i flokken) som først  gikk i nettet. I løpet av få minutter kom de andre 8 tilbake og fløy rett i nettet fra motsatt retning.
Hadde alle fugler hatt tilnærmet slikt bevegelsesmønster, hadde det vært lett å være ringmerker !

Flere arter har hatt en uvanlig høy andel voksen fugler. Spesielt grønnsisik  peker seg ut.  Andel voksne (n=178) hos grønnsisik var nærmere 70%.
Grønnfink har også en uvanlig høy andel voksne i flokkene så langt i høst.
Tyder på en dårlig produksjon for disse artene.

Stjermeis