mandag 25. april 2011

Vinter møter vår.

I en hektisk - og til tider stressende hverdag - legger man knapt merke til detaljene i omgivelsene. Først når de er tilbake - og på nytt fyller luften med sine sangstrofer - oppdager vi hvor stor plass småfuglene i virkeligheten har. Om våren og sommeren er de overalt, disse små gledessprederne. Hvor livløs ville ikke tilværelsen bli om all fuglesang og kvidder en dag forstummet?

Høye apriltemperaturer kombinert med uvanlig lite snø sørget for rekordtidlig vår. Gradvis har trekkfuglene dukket opp i mitt område. Riktignok ikke helt etter "normalen". Hvor har det blitt av flokkene med bokfink eller bjørkefink? Trostene har også vist seg med betydelig mindre antall på åker og eng. Virker som om fuglene mer eller mindre har reist rett til skogs.
Merketallene de siste 4 ukene bærer preg av dette bevegelsesmønsteret. Mye vind har heller ikke vært gunstig for vårfangsten og satt sitt preg på aktivitetsnivået.
Totalt har det blitt merket 71 fugler i april. Bokfink 19, rødstrupe 15, grønnfink 13, gulspurv 7, svarttrost 7, kjøttmeis 5, blåmeis 2, måltrost 2, gransanger 1. I tillegg har ei rødstrupe med engelsk ring blitt kontrollert.

Kråkefella har ikke fanget noe i det hele tatt så langt i april. Kråkene har sviktet. Ikke en eneste kråkeflokk har blitt observert. Kun sett enkeltidivider i sitt eget område. Visst har nok ordningen med skuddpremie i Rogaland tatt livet av et betydelig antall kråker skal en tro det som blir skrevet i media, men alle kråkene som streifer rundt i Hemsedal vår/forsommer kan vel umulig overvintre i Rogaland og blitt avlivet der? At det enkelte år er mindre enn andre, greit nok, men helt tomt? Rett og slett uforståelig.

Årets første svart-hvit hang i nettet 24. april. Den var merket som 2K i fugleholk i 2009. Tidligste observasjon noensinne hos meg.
Det var ikke hvilken som helst kar. Ikke av den helt svarte typen, men har tydligvis draget på damene. En casanova med andre ord. I 2010 ordnet den seg med to hunner. (Begge kullene med velykket hekking).
Tilfeldig at polygame hanner kommer først?
Uansett, vi gleder oss til en ny hekkesesong!


Casanova 7H53163

torsdag 21. april 2011

Pelskledd riksvei.

Per sitt innlegg om funn av flere perleuglehekkinger - med tildels store kull - var gledelig med tanke på at det endelig i Hallingdal kanskje kan ligne på noe som kan defineres som smågnagerår. Sist gang var helt tilbake til 1993-94.

En snartur over til Vestlandet i dag skjærtorsdag styrket håpet. En lemen som forsøkte å krysse Rv. 52 over Hemsedalsfjellet var et gledelig gjensyn med en liten "hissig" skapning. Denne gangen tok den til fornuft og skjønte at et "monster på fire hjul" ville bli rått parti. Snudde fint på den hvite stripen og pilet tilbake der den kom fra. Fornuftig kar med trafikkfortåelse.
Det kan man ikke si om dens kamerater som møtte meg rundt neste sving. Der lå trafikkoffrene tett i tett og stedvis kledde asfalten med pels. Dette på en strekning rundt 6-7 km. på det høyeste av Hemsedalsfjellet.
Eneste "skår i gleden" var at de fleste var på "feil" side av fylkesgrensen, i Sogn og Fjordane. Vi får håpe at de også vandrer litt lenger nedover i dalen, til Hemsedal/Hallingdal.
Jeg gleder meg allerede til bl.a. myrhauk og jordugler - håper jeg.
(Selvsagt skulle jeg hatt en bilde til dette innlegget. Men når en er verdensmester i ikke å ha med fotoutstyr, og i tillegg ikke kommer på at det i dag er meget bra kamera på nyere mobiler, må det dessverre bli uten. Noen lærer tydeligvis aldri!)

onsdag 20. april 2011

Endelig en god sesong for perleuglaEtter mangen magre år med perleuglehekking i Hallingdal ser denne sesongen ut til å bli god igjen. Selv om det er tidlig i sesongen enda kan de kassesjekkene jeg har gjort til nå tyde på at vi får de beste resultatene på 15 år. Mangen egg og mye mus i kassene rundt de rugende fuglene er et godt tegn, så for vi bare håpe på at ikke bestanden av smågnagere bryter sammen utover i hekkesesongen. Perleuglen på bilde ruget i ei kasse i Skurdalen i dag og hadde 6 egg.