torsdag 19. juni 2014

Aldersrekord av ringmerket kornkråke: verdensrekord

Denne uken  fikk jeg tilbakemelding fra Ringmerkingssentralen ved Stavanger Museum at det var blitt funnet en nylig død kornkråke 3. februar 2014 (overkjørt) som var blitt ringmerket som unge i 8. mai 1990 ved Tunga fengsel i Trondheim.  Fuglen ble dermed gjenfunnet 8672 dager etter ringmerking (23 år, 8 måneder og 26 dager (se også avisartikkel i Trondheim www.nrk.no/trondelag/).  Dette er aldersverdensrekord for arten ifølge Stavanger Museum. Totalt ble det fargemerket  711 kornkråkeunger og 7 adulte i et forskningsprosjekt i Trondheim på hekkebiologien til arten i årene 1989-1990 (oppsummert av Breiehagen & Røskaft 1991 i Ringmerkaren).  Populasjonen i Norge er liten i forhold til England og andre europeiske land, så rekorden var litt uventet. Brukt av stålringer disse to årene øker også sannsynligheten for at eldre fugler skal bli gjenfunnet. Den forrige rekorden var en britisk kornkråke  som ble 22 år og 11 måneder ifølge Stavanger Museum. En nederlansk kornkråke ble nesten 20 år (The Ring 1978). Denne utstoppa kormkråke med fargeringer ble 10 år  før den ble funnet død i Trondheim og stoppet ut.