søndag 12. januar 2020

Vintertelling av sangsvaner i Hallingdal

Årets sangsvanetelling i Hallingdal ble gjennomført 11. januar. Hvert 5'te år er det også en internasjonal telling i Norge og  hele Europa (se http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2504). Her kan du også lese resultatene fra alle tidligere tellinger fra 1995-2015 i Norge og Europa. Flott at vi kan bidra med tellingene fra Hallingdal  i år også.
Første halvdel av januar 2020 har vært relativt mild i Hallingdal og vassdragene og fjordene har vært ganske åpne uten stor isdannelse, med unntak av noen kuldeperioder i november/desember 2019. 
I år tellte Per Furuseth  i Hol, Gol, Nes og Flå, Torgrim Breiehagen i Ål og Bent Fjeldheim i Hemsedal. Totalt ble 160 sangsvaner registrert i Hallingdal som er litt høyere enn i 2019 (se tabeller nedenfor), i motsetning til  2018 som var et bunnår. Interessant nok er årets resultat helt likt gjennomsnittet de siste 7 årene (gjennomsnitt 160 sangsvaner i 2014-2020). Størst antall  ble funnet i Strandafjorden, Ål  med 67 ind. (41,9 %) i den øverste halvdelen (mot V) som var helt isfri

Ungfuglandelen i Hallingdal var på 19.4% (31 ungfugl, 2K), noe som indikerer at det var en bra hekkesesong for sangsvanene sommeren 2019. Gjennomsnittet for ungfuglandelen i Hallingdal  var 16.6 % i perioden 2014-2020. Totalt var det 11 kull med 1-5 ungfugler (gjennomsnitt 2,6). I Strandafjorden var det 4 store kull (2,3,3,og 5). Det artige er at det siste kullet på 5 er klekket i Ål kommune i fjor sommer og ankom Strandafjorden 3. oktober 2019 (se bildet) og er forsatt tilstede. De oppholdt seg vekselsvis et par uker mellom Oppsjø og Strandafjorden  og de neste sangsvanene ankom Strandafjorden først 24. oktober (et par med 3 unger).


11. januar 2020: Hallingdal
Kommune
Ungfugl
Adult
Totalt
Hol
 3
20
    23
Ål
     13
54
    67
Gol
       7
    23
    30
Hemsedal
       1
      6
  7
Nes
 7
    24
    31
Flå
      --
  2
      2
Totalt
(%)
     31 (19.4)
  129
(80.6)
  160











12. januar 2019: Hallingdal
Kommune
Ungfugl
Adult
Totalt
Hol
12
 14
  26
Ål
  2
 55
  57
Gol
-
   -
   -
Hemsedal
 2
 10
  12
Nes
 5
 45
  50
Flå
 3
   9
  12
Totalt
(%)
     24 (15.3)
  133
 (84.7)
 157













21. og 23. januar 2018: Hallingdal 
Kommune
Ungfugl
Adult
Totalt
Hol
-
 5
 5
Ål
8
41
49
Gol
-
-
-
Hemsedal
1
15
16
Nes
3
24
    27
Flå
-
-
-
Totalt
(%)
12 
 (12.4)
85
(87.6)
97