fredag 29. april 2016

April i Hemsedal

Inntrykket av april så langt har vært både kaldt og surt, og det føles som om ingen trekkfugler har kommet enda. Når jeg ser på tallene stemmer det nok ikke helt. Riktignok er det de som ikke har vist seg i Hemsedal enda, som f.eks. fiskemåka, mens steinskvetten kom nesten tre uker seinere i år enn i fjor. Storlomen kom på nøyaktig samme dato som i fjor, mens skogsnipa slo på stortromma og kom hele 14 dager tidligere enn i 2015! Men alt i alt virker det som om det likevel er dårlig med fugler i farta. Heldigvis krydres hverdagen med noen av de artene som streifer rundt, som f. eks. varsleren.

Varsleren er ikke noe vi ser daglig
I forrige innlegg skreiv jeg om Eikredammen som gjerne er Hemsedals beste lokalitet under vårtrekket. Hittil i år har derimot Eikredammen vært ganske laber. Ettersom det er en regulert dam, varierer vannmengden mye. Hittil i år har det vært mye vann i dammen, og det gjør nok at alt av vadere og småfugler trolig flyr rett over. I går (28. april) åpna de endelig slusene, og årets første mudderbanker ble tilgjengelige. Det ga umiddelbart resultater. Steinskvetten dukka opp, og linerlene samla seg i hopetall.

Årets første steinskvett på Eikredammen

Riktignok kom høydepunktet hittil i vår i dag (29. april), da to skjeender ble sett svømmende på dammen. Begge var to flotte hanner. Ekstra artig var det ettersom de aldri tidligere er rapportert innenfor kommunegrensene. Dette var også en av de artene vi har "venta" litt på, da de er jevnlig sett i både Hol og Ål. Nå er vi spente på hva de siste dagene av april og mai kan bringe, forhåpentligvis snur nordvesten om til god og varm "sønnavind".
De to første skjeendene sett i Hemsedal kommune!

torsdag 14. april 2016

Eikredammen

Normalt på denne bloggen skrives det om fugler, mens lokaliteten kanskje gjerne blir litt glemt. Til en forandring skal jeg denne gangen sette lokaliteten i hovedfokus, og heller spe på med enkelte fugler. Som de aller fleste sikkert har fått med seg, så kommer i disse dager den ene etter den andre trekkfuglene hvelvende innover landet. Vinteren har fortsatt et solid feste i fjellet, og fugene samles gjerne noe lavere i terrenget der det er mindre snø på jordene og isfrie vatn. I Hemsedal er det utvilsomt Eikredammen som har vist seg å være en god rasteplass. Endene og evt. noen svaner er som alltid først ute, men i fjor var det både skjærpiplerke og svartrødstjert her tidlig i april. Utover våren smelter også isen som ligger i kantene av dammen, og når den tappes kommer det relativt store mudderområder tilgjengelige. Dette gir da gode muligheter blant annet for vadefuglene, og i fjor hadde vi sandlo, dverglo, temmincksnipe, svømmesnipe, myrsnipe, skogsnipe, gluttsnipe, grønnstilk, rødstilk og standsnipe der samtidig! Det er også en del fisk i dammen, noe som gjør den som et godt alternativ for de artene som har fisk som livrett. F. eks. opptrer horndykkeren i praktdrakt der jevnlig. Eikredammen ligger også svært lett tilgjengelig tett opptil Rv. 52, omtrentlig midt mellom Hemsedal og Gol.

Eikredammen i starten av April. Fortsatt en del is langs kantene.