mandag 10. juni 2019

Travelt å fostre opp svoltne ungar. Biletet teke i Lio 9.6.

mandag 15. april 2019


Stillits og stær fotografert i Lio den 5. 4. 2019.
Foto Olav Huso

søndag 13. januar 2019

Sangsvanetelling i Hallingdal januar 2019

Årets sangsvanetelling i Hallingdal ble gjennomført 12. januar. Deler av desember 2018 og første halvdel av januar 2019 har vært relativt mild i Hallingdal og vassdragene og fjordene har vært ganske åpne uten stor isdannelse, også pga. dager med sterk vind.  Per Furuseth telte i Hol, Gol, Nes og Flå. Torgrim Breiehagen i Ål og Vegard Bang Fjeldheim i Hemsedal. 

Totalt ble  157 sangsvaner registrert,  noe som ligger midt mellom 2018 og 2017-tellingene  (se tabellene nedenfor). Størst antall i ble funnet i Strandafjorden, Ål og nesten like mange ved Husemoen, Nes, sannsynligvis pga. lite is i Hallingdalselva. 

Ungfuglandelen var på 15.3% (24) noe som indikerer en middels hekkeår i 2018  for sangsvanene. En stor andel av ungfuglene ble registrert i Hol  (Hovsfjorden og Holsfjorden). 

En større rapport om alle tellingene i  Hallingdal er under bearbeidelse dette året, så vi håper å kunne presentere mer data  litt senere i år.

12. januar 2019: Hallingdal

Kommune
Ungfugl
Voksne
Totalt
Hol
12
14
26
Ål
  2
55
57
Gol
-
-
-
Hemsedal
 2
     10
12
Nes
 5
     45
     50
Flå
 3
9
12
Totalt
(%)
     24 
 (15.3)
   133
 (84.7)
   15721. og 23. januar 2018: Hallingdal

Kommune
Ungfugl
Voksne
Totalt
Hol
-
 5
 5
Ål
8
41
49
Gol
-
-
-
Hemsedal
1
15
16
Nes
3
24
     27
Flå
-
-
-
Totalt
(%)
12 
(12.4)
85
(87.6)
9714. januar 2017: Hallingdal

Kommune
Ungfugl
Voksne
Totalt
Hol
2
26
28
Ål
15
70
85
Gol
3
21
24
Hemsedal
7
18
25
Nes
4
15
19
Flå
-
-
-
Totalt
(%)
31
(17.1)
150
(82.9)
181