mandag 24. september 2012

Exit fjellfangst.

Da var det slutt for i år med fangst i fjellet. I går, søndag 23. sept. ble nettoppsett demontert og lagt i vinteropplag. Heipiplerka stod for siste strofe  fra høytaleranlegget før kabler og annet tilhørende utstyr led samme skjebne som nettstenger.

Kombinasjon av mye vær og tidsklemme resulterer ikke i den helt store produksjonen. Tallene viser at det jevnt over var mindre fugl av de fleste arter.
Her er det helt sikkert noe tilfeldigheter ute og går. Men det faktum at det for de fleste artene var større andel av voksne fugler enn forventet kan ikke bortforklares.
Som nevnt i siste innlegg om fjellfangst (13. aug.) sviktet heipiplerka. Og det fortsatte den med. Tidligere år har det vært tydelige trekktopper med mye fugl i lufta. Dette var totalt fraværende i år. Kun småflokker var å se. Samme bilde var det ned i bygda. Flokkene som ble observert der bestod også av bare få individer. Produksjonsvikt?

8 økter med akseptable fangstforhold ble gjennomført i perioden 12 aug. - 23. sept.

Merketall:
Bergirisk 1
Blåmeis 3
Blåstrupe 3
Brunsisik 11
Fuglekonge 4
Granmeis 12
Gransanger 1
Grønnsisik 5
Gråsisik 30
Gråtrost 1
Heipiplerke 32
Jernspurv 29
Kjøttmeis 1
Løvsanger 77
Munk 1
Møller 1
Måltrost 1
Perleugle 1
Rødstrupe 2
Rødvingetrost 1
Sivspurv 14
Sv.hv. fluesapper 1
Svartmeis 3
Svarttrost 1
Trepiplerke 1
Totalt: 237 stk.

7 kontroller ev egne fugler. Løvsanger, gråsisik, brunsisik, heipiplerke. Merket i 2011 og 2010.
Heipiplerka sviket denne sesongen.

onsdag 19. september 2012

Svalbard, del 2

Kalenderen viser i skrivende stund 19. september, og det går utvilsomt mot vinter i nord. Sjølv om gradestokken de siste dagene har vist nærmere 9 grader, er det andre ting som tilsier at Kong Vinter er på vei. For utenom at at det stadig vekk minker med fugl i Longyearbyen, har svalbardrypa skifta drakt og blitt nokså godt synlig i fjellsidene. Fra å nærmest ikke se noen i midten av august, ser man nå hvite ryper både her og der.

 I starten av september var jeg jeg ute på sjøen i seks dager pga. studiene. Sjølv om vær, vind og sjøsjuke ikke helt spilte på lag til enhver tid, fikk jeg også litt tid til å se etter fugler. Havhesten dominerte stort i antall, men det var også brukbart med lunde, teist og krykkje. I tillegg så jeg også en svartbak på stranda utenfor Barentsburg. For første gang var det faktisk mer spennende å se ''en vanlig'' måkeart fremfor de med hvite vinger! I tillegg til dette sjekkes også Adventdeltaet jevnlig for fugler. Stort sett er det polarmåkene og fjæreplytten som dominerer, men ved forrige sjekk (søndag 16/9) ble også en flokk ærfugl, ei myrsnipe og ei voksen grønlandsmåke sett.


På merkefronten har det vært litt stille i det siste pga. ugunstig fjære og travle skoledager. Likevel har det blitt litt tid enkelte dager, og siden sist har godt og vel over 90 fjæreplytt fått flagg om foten av meg. For å lese mer om flaggprosjektet på fjæreplytt, sjekk hjemmesidene til Sunnmøre RG (www.fugler.com). Vi har også flaggmerket 79 myrsniper her i år. Av disse er tre stk. allerede sett igjen. To stk. er sett på Jomfruland, mens den siste har en litt artig historie. Den ble merket av undertegnede 16. august i år. Prosjektlederen Kjell Mork Soot reiste hjem noen dager seinere, og 9. september ble samme fugl funnet av Kjell i Giske i Møre og Romsdal. Verden er ikke stor!