torsdag 1. november 2012

Oppsummering Svalbard

Kalenderen har bikka 1. november noe som betyr at mørketida har starta her oppe i nord. På merkefronten har det blitt dårlig siden forrige innlegg om fjæreplytt. Totalt har det blitt merket 222 fjæreplytt av undertegnede denne høsten. Av disse har det kommet inn ett gjenfunn fra Finland.
I løpet av høsten har jeg også satt ring og flagg om foten til 9 myrsniper. Av disse er to stk. sett igjen, begge langs kysten av Møre og Romsdal. Da jeg reiste opp hit i august hadde jeg et håp om å få dratt  inn og utstyrt noen polarmåker med fargering. Måkefella har vært spent flere ganger, men dessverre uten uttelling. Vi får heller prøve på nytt når sola igjen dukker opp på himmelen!

I oktober ble de tre første helgene brukt sammen med Ole Edvard Torland(http://thearcticbirder.blogspot.no/). Hver helg tok vi en runde i området for å se hvor mye fugl som var igjen. Polarmåke, ærfugl og fjæreplytt ble sett i ulikt antall på alle turene. Polarmåke og fjæreplytt minka i antall jo lengre ut i oktober vi kom, men flokken med ærfugl var faktisk størst den siste helga vi var ute. I denne flokken ble det også sett praktærfugl, både hunn og hann. Den sist helga vi var ute ble også to polarlomvier og én teist sett i fjorden utenfor Longyearbyen.

I tillegg til de nevnte artene over, var det to observasjoner som skilte seg ut som spesielt interessante. I ærfuglflokken den første helga i oktober ble det sett ett individ som ikke kunne være noe annet enn ærfugl X praktærfugl. Den andre helga i oktober var det ei måke som var den ornitologiske godbiten. Ei "polarmåke" med en svart flekk i P10 og P9 tyder på at det er andre gener innblanda. Innen vi var klare med kameraet, hadde dessverre polarmåke X gråmåke-hybrid forsvunnet. Både den og ærfugl-hybriden ble jakta på i ettertid, men dessverre ble de ikke gjenfunnet.

Sjølv om de fleste trekker sørover, er det noen som velger å bli!