fredag 22. juni 2012

Pullus

Da var de første pullusmerkinger ført i loggen for i år. Hva angår merking av unger i kasser, burde det vært meis som åpnet ballet ut i fra egglegging. Men i år ble sv.hv. fluesnapperen førstemann.
Sv.hv.fluesnapper
For meisene sin del går det rett og slett trått. Av 9 kull med kjøttmeis og ett  med svartmeis, er det per 21. juni bare 3 kull som følger "normalen". Ett kull med merkeklare unger, ett med døde unger i merkealder og det siste med helt nyklekte unger. De øvrige 7 hekkingene ligger de fortsatt og ruger, langt på overtid i forhold til eggleggingstidspunkt. Er den kalde perioden (flere netter med blå grader) under egglegging årsaken, eller er de så geniale at de tilpasser seg og utsetter klekkingen til varmere dager og mer tilgjenglig føde? Vi får håpe det beste.

Boliger for sv.hv.fluesnapper skreddersydd og tilpasset etter alle kunstens regler, er tydeligvis ikke "bra nok" bestandig.  Med tre ubebodde flotte (sett med snekkerens øyne) kasser i nærheten, valgte et fluesnapperpar i ei kasse tilpasset trekryper. Trangt og ukomfertabelt spør du meg.
Hvorfor dette valget får vi vel aldri svar på. Lite kull ble det i hvert fall, bare 4 egg. Tilfeldig eller tilpasset den trange boligen?
Fuglene slutter aldri å overraske og fascinere!