mandag 18. januar 2021

Januartelling 2021 av sangsvaner i Hallingdal

Vintertellingen av sangsvaner i Hallingdal ble gjennomført 17-18.1.2021. Per Furuseth telte i Hol, Gol, Nesbyen og Flå, Bent Fjeldheim i Hemsedal og Torgrim Breiehagen i Ål.  Totalt ble det observert 151 sangsvaner, noe som er  litt lavere enn totalantallet de siste to årene (160 og 157). Kuldeperioden i desember har medført at det ble mye isdannelser  i Hallingdalselva og alle sangsvanene i Nesbyen som var i desember var forsvunnet, kanskje mot Hemsedal og Strandafjorden, Ål! Hele nedre delen av Strandafjorden var islagt, bare en renne på sørsiden i øvre del var isfri fra Kleivi (se bilde nederst).

Hemsedal hadde et overraskende høyt antall sangsvaner med ungekull. De 32 ungfuglene (2K) som ble registrert utgjør 21.2 % (se tabell nedenfor) med gj.snitt på 17.4 i perioden 2014-2021. Dette tyder på at ungeproduksjonen sommeren 2020 har vært bra. Et stort ungekull på 5 har hatt tilhold i Strandafjorden og er fortsatt til stede sammen med foreldrene. Dette kullet var klekket i Ål og var det første ungekullet som ankom Strandafjorden 21.9.2020 (se nest nederste bilde). I tillegg  ble det registrert i alt 3 - 5'er ungekull i Hemsedal. Gjennomsnittet var 3.2 (variasjon 1-5) på de 10 kullene som ble registrert under tellingen i Hallingdal. Dette betyr også at svært mange par er uten ungekull og sannsynligvis hatt en mislykket hekkesesong. Da får vi håpe på en mildere vinter, slik at sangsvanene finner nok næring i vassdragene fremover. Erfaringsmessig vil sangsvanene ha mindre energireserver i  februar og mars og er derfor avhengig av åpne vassdrag i denne kritiske perioden. Vannstanden i Strandafjorden bør heller ikke være for høy i samme periode, slik at sangsvanene kan hente plantemateriale dypere nede.

Alle tellingene er også langt inn i artsobservasjoner.no.

17-18. januar 2021: Hallingdal

Kommune

Ungfugl

Adult

Totalt

Hol

  4

36

    40

Ål

  8

55

    63

Gol

       3

      6

      9

Hemsedal

 17

     22

    39   

Nesbyen

  0

0

0

Flå

  0

0

0

Totalt

(%)

     32  

(21.2)

  119

(78.8)

  151