søndag 23. september 2018


Kontroll av sivspurv på stølen Dokki fra Frankrike.

På stølsvollen Dokki i Fetjastølsdalen, Ål kommune kontrollerte jeg en voksen hann av sivspurv  med  en PARIS-ring 4.august 2018.  Denne var ringmerket som en ungfugl hann 15. desember 2017 i Frankrike (Les Iles, Chateauneuf-sur-Isere)  1741 km unna (se bildene nedenfor). Sannsynligvis har denne sivspurven overvintret i dette området og kan ha hekket i Fetjastølsdalen, da fuglen var i sterk myting 4. aug.! Kanskje var den klekket der også! Artig å få en slik kontroll. Dette funnet føyer seg godt inn i tidligere norske funn som viser at de fleste overvintrer i Frankrike og noen i Spania, men i  mindre grad i tilstøtende land (Norsk RingmerkingsAtlas 2006, vol. 2).