onsdag 20. juli 2011

Forberedelser til fjellfangst.

Forberedelser og klargjøring av nettgater på stølen stod for tur sist helg, 16-18. juli. Ikke like lett når regnskurene stod i kø og slåss om å være lengst og å gi fra seg mest mulig nedbør. Her var det mange vinnerkanditater! Makan til regnvær skal en lete lenge etter.
Men noen glimt av sol og blå himmel innimellom sørget for at vi fikk utført det en skulle.
Det er raskere og lettere å klaregjøre nettgatene i alpin fjellbjørkeskog, med innslag av brisk- og vierkratt, enn det er i lavlandet. Høyden på buskene trengs ikke gjøres veldig mye med. I disse høydelag vokser det ikke så mye fra år til år.

Til og med to korte økter med "prøvefangst" fikk en lurt til. Og raskt kunne en fastslå; nettene fungerte i år også.
Ikke så mye spennende å fange på. Stort sett gråsisik som dominerte luftrommet. I tillegg en og annen løvsanger som smatt rundt i undervegetasjon og troster som fløy i lav høyde på ustanselig jakt etter mat til seg og sine.
Merking av troster er nærmest som en risikosport å regne litt ut på sommeren når blåbær og krekling har begynt å bli modne. Faren for evig å få farget klær i nydelig mørkeblått/rødt, er absolutt til stede.
Det er bestandig artig og litt stas å merke arter som en til vanlig ikke merker så mye av. Denne gangen var det 3 stk. ringtroster som fikk denne oppmerksomheten. 1 ad. og 2 juv. fant veien til nettmaskene.
Ad. hann under myting.

Juv.

Vinge juv. Legg merke til innskjærring på utfanet 3-5 håndsvingfjær.

Totalt ble det merket 78 stk. og kontr. 1 løvsanger og 1 gråsisik, begge merket i juli 2010 på samme sted.
Gråsisk 39, løvsanger 20, grønnsisik 8, gråtrost 4, ringtrost 3, heipiplerle 2, granmeis 1, strandsnipe 1. (Sistnevnte ramlet vi over i vannkanten)

tirsdag 12. juli 2011

Forberedelser.

Det går mot slutten med pullusmerkingen. Noen få slengere av flusnapper og 2. kull av meis gjenstår. Denne avsluttende pullussesongen glir trinnløst over i ny sesong. Tiden for høysesong med merking av streif- og trekkfugler nærmerer seg fort. På tide med litt forbredelser og klargjøring av nettplasser.
Gress og annen undervegetasjon ryddes og klippes, trær og busker friseres til det ukjennelige. Nå gjenstår bare å få hengt opp nettene. Vi er klare!Hva gjøres ikke for å holde trær og busker i "rett" høyde.

PS: For ordens skyld, skogen står på egen grunn.