torsdag 14. april 2016

Eikredammen

Normalt på denne bloggen skrives det om fugler, mens lokaliteten kanskje gjerne blir litt glemt. Til en forandring skal jeg denne gangen sette lokaliteten i hovedfokus, og heller spe på med enkelte fugler. Som de aller fleste sikkert har fått med seg, så kommer i disse dager den ene etter den andre trekkfuglene hvelvende innover landet. Vinteren har fortsatt et solid feste i fjellet, og fugene samles gjerne noe lavere i terrenget der det er mindre snø på jordene og isfrie vatn. I Hemsedal er det utvilsomt Eikredammen som har vist seg å være en god rasteplass. Endene og evt. noen svaner er som alltid først ute, men i fjor var det både skjærpiplerke og svartrødstjert her tidlig i april. Utover våren smelter også isen som ligger i kantene av dammen, og når den tappes kommer det relativt store mudderområder tilgjengelige. Dette gir da gode muligheter blant annet for vadefuglene, og i fjor hadde vi sandlo, dverglo, temmincksnipe, svømmesnipe, myrsnipe, skogsnipe, gluttsnipe, grønnstilk, rødstilk og standsnipe der samtidig! Det er også en del fisk i dammen, noe som gjør den som et godt alternativ for de artene som har fisk som livrett. F. eks. opptrer horndykkeren i praktdrakt der jevnlig. Eikredammen ligger også svært lett tilgjengelig tett opptil Rv. 52, omtrentlig midt mellom Hemsedal og Gol.

Eikredammen i starten av April. Fortsatt en del is langs kantene.

1 kommentar: