onsdag 20. april 2011

Endelig en god sesong for perleuglaEtter mangen magre år med perleuglehekking i Hallingdal ser denne sesongen ut til å bli god igjen. Selv om det er tidlig i sesongen enda kan de kassesjekkene jeg har gjort til nå tyde på at vi får de beste resultatene på 15 år. Mangen egg og mye mus i kassene rundt de rugende fuglene er et godt tegn, så for vi bare håpe på at ikke bestanden av smågnagere bryter sammen utover i hekkesesongen. Perleuglen på bilde ruget i ei kasse i Skurdalen i dag og hadde 6 egg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar