lørdag 17. januar 2015

Internasjonal sangsvanetelling i Hallingdal 2015

I dag (17. januar) ble det foretatt sangsvanetelling i hele Hallingdal (se tabellene nedenfor). Hvert 5'te år er det også internasjonal svanetelling i  Europa denne helgen.  Per Furuseth telte fra Hol til Flå unntatt Strandafjorden som ble dekket av Torgrim Breiehagen. I Hemsedal telte Vegard Finset Fjeldheim.  Januar har vært ganske mild, noe som har gjort at mye av vassdragene er ganske åpne for næringssøk for svanene.
Totalantallet var i 2015 ganske likt som i 2014 (190 mot 202) og antall adulte fugler nesten likt begge årene (164 mot 166). Hol og Hemsedal  hadde en økning, mens Nes hadde en stor nedgang. Ål hadde en svak økning. Imidlertid var ungfuglandelen lavere i 2015 enn i 2014 (13.7% mot 17.8%). Overraskende nok ble det det funnet en stor ungfuglandel i Hemsedal, da et av kullene var på hele 7 ungfugl (1 kull) og produsert lokalt (se Artsobs.).  Dette tyder på at reproduksjonsresultatet for  overvintrende fugl hvor de fleste ant. kommer fra nordområdene i Sverige, Finland og Russland er enda lavere (under 10%!), noe som tyder på et ganske dårlig år!  Artig at lokale ungfugler har blitt registrert i januartellingene og bidrar til en større ungfuglandel, antagelig for første gang!  

Tabellen nederst viser tellingene for fem års siden (2010) utført av Per Furuseth. Totalantallet var litt lavere og mesteparten av sangsvanene i Hallingdal var i Strandafjorden, Ål (nesten 72%)Dette skyldes sannsynligvis en kald desember, der store deler av vassdragene var tilfrosset. Hemsedal, Nes og Flå hadde nesten ikke noen sangsvaner! Ungfuglandelen var også svært høy (45%), noe som er interessant. 

17. januar 2015: Hallingdal
Kommune
(2K)
Adulte
Totalt
Hol
9
38
47
Ål
2
74
76
Gol
-
2
2
Hemsedal
10
21
31
Nes
5
26
31
Flå
-
3
3
Totalt
26
164
19011. januar 2014: Hallingdal
Kommune
(2K)
Adulte
Totalt
Hol
11
19
30
Ål
10
64
74
Gol
-
7
7
Hemsedal
-
2
2
Nes
12
63
75
Flå
3
11
14
Totalt
36
166
202

 
16. januar 2010: Hallingdal
Kommune
(2K)
Adulte
Totalt
Hol
3
24
27
Ål
42
87
  129
Gol
11
12
23
Hemsedal
-
-
-
Nes
-
1
1
Flå
-
-
-
Totalt
56
  124
180
I tillegg ble det observert 2 dvergdykkere (1 ved Nes og 1 i Strandafjorden,  Ål, se bildet nederst). Dette var bonus! 
 

5 kommentarer:

  1. Jeg har lagt ut en referanse til bloggen på "Fugler i Buskerud" på Facebook:)

    SvarSlett
  2. Fint. Skal finne 5-årsdataene også og legge inn. Artig å se.

    SvarSlett
  3. Kan også friste med at det kommer et lite innlegg om svanene i Hemsedal etter hvert

    SvarSlett