onsdag 28. januar 2015

Ungsvanene i Hemsedal

Under den internasjonale svanetellinga som ble gjort tidligere i måneden, viste det seg at det var 31 svaner innenfor kommunegrensa. Av disse var 10 stk. klekt sommeren før, og sju av disse regner vi som lokale. Sangsvane er en nokså ny art i hekkesammenheng for Hemsedal, og den første hekkinga, i alle fall som vi er klar over, ble gjennomført i 2012. Etter dette har paret vært stabile og gjort hekkeforsøk hvert år. Toppåret så langt ble 2014, da det ble konstatert hele 7 små nøster sammen med de vokse en dag midt i juni. Vi hadde kanskje ikke helt den store troen på at alle sju skulle klare seg, men vi fikk ikke gjort annet enn å se hvordan det utvikla seg. Midt i august ble hele familien sett, men etter dette ble de derimot borte. Gamle som unge. Både pappa og jeg har vært flere turer opp langs vassdraget i nærheten av hekkeplassen får å se om de var å spore, men uten å se snurten av de. Vi hadde vel slått oss til ro med at de hadde satt snuten sørover, og at vi ikke kom til å svanene igjen før de vokse (forhåpentligvis) returnerer til sommeren. Derimot fikk vi oss en positiv overraskelse under svanetellinga. Ikke langt fra hekkeplassen svømte det hele ni fugler sammen, derav sju stk. 2k-fugler. Med andre ord hadde samtlige klart seg fram til da! Vi har ikke sett mer etter de i ettertid, men vi krysser fingrene for at alle fortsatt har det bra.

De eldste leder fortsatt an...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar