mandag 5. februar 2024

Hagefugltelling Hallingdal 2024

Flott innsats i hagefugltellingen siste uka av januar 2024 i Hallingdal.  Totalt ble det talt hagefugler i 85 områder i Hallingdal med totalt 4539 ind. av 38 arter (se Tabell 1 og Figur 1 nedenfor).  Dominerende arter var gråsisik, dompap og kjøttmeis. Flere uvanlige arter ble også observert: polarsisik (må godkjennes av LRSK Buskerud), dvergspett, nøttekråke og jernspurv.  Svarttrost, stær og rødstrupe er også arter som forsøker seg på overvintring i Hallingdal, selv etter den lange kuldeperioden i des./jan. 2023  Kjernebiter og stillits ble også observert i bra antall. For andre  meiser enn kjøttmeis, var det godt med blåmeis, granmeis, svartmeis og noen toppmeis. Stjertmeis (7 ind.)  ble også observert i Ål.  Sammenligning med tidligere år kan gjøres på hagefugltellingsiden, eksempelvis Ål i perioden 2009-2024. Velg  ulike kommuner på denne siden. Se også den nasjonale oppsummeringen for Norge  her;  

Tabell 1. Trykk på skjemaet for større utgave.
Figur 1:  Viser fordelingen av 12 vanligste arter i de ulike kommunene.
                               Svarttrost 2K hann  (begynner å få gult nebb)  i Breiehagen, Ål


Rødstrupe Breiehagen, Ål.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar