tirsdag 2. august 2011

Fjellfangst.

Fjellfangst på stølen i Hemsedal 26-31. juli var preget av hyppige regnbyger. Dette i kombinasjon med ofte sterk vind i forkant av bygene, begrenset nettfangsten til noen økter på formiddagen eller på kvelden.
Mest gråsisik å se og høre, så forhåpningene var deretter.
Overraskelsen ble desto større ved første nettsjekk, mye fugl i nettene. Ikke noe bombe at løvsanger og heipiplerke dominerte, men i langt større antall enn forventet. Spørmålet tvang seg fram; hadde trekket allerede startet? Nei, det måtte være for tidlig var svaret fra meg til meg.
Og det var nok riktig svar. Etterhvert som det ble gjennomført flere økter med fangst, sank nedfallet med nye fugler og mye kontroller av fugler merket dagene før. Vi hadde stort sett fanget på bestanden i nærmiljøet som streifet innenfor begrenset område. Til slutt ble fuglene så godt kjent med nettene at de brukte øverste tråden i nettene nærmest som vagel.

Oppsummert: Løvsanger 179, heipiplerke 103, gråsisik 52, blåstrupe 9, sivspurv 7, gråtrost 4, jernspurv 3, buskskvett 3, grønnsisik 2, bjørkefink 1, kjøttmeis 1, møller 1, måltrost 1, ringtrost 1.
Totalt : 367 fugler.
I tillegg ble det kontrollert 3 fugler som var merket i 2010. Henhv. løvsanger, heipiplerke og jernspurv.

Blåstrupe, juv.

Blåstrupe, ad. hunn

Ringstrost, ad. hunn. med skadet nebb.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar