mandag 1. august 2011

Pullus 2011.

Da var merking av reirunger i 2011 gått over i historiebøkene. Kjøttmeis fikk æren av å sette punktum 16. juli.
Som tidligere år ble kassefeltet viet størst oppmerksomhet. Av totalt 66 småfugelkasser ble 43 okkupert av Sv.hv.fluesnapper, 8 stk. av Kjøttmeis, 3 stk av Blåmeis og 2 stk av Svartmeis. 10 stk. var tomme.

En sesong som startet bra med tidlig reirbygging. Siden en relativ kjølig periode med mye regn. Og regnet fortsatte. Nedbøren satte sitt preg på hekkesuksessen for mange. I flere kull stoppet eggleggingen opp og siden forlatt. Mange små kull og flere døde unger enn "normalt".
Totalt ble det merket 332 unger (inkl. kull en tilfeldig kom over)
Sv. hvit. fluesnapper 206 unger, Kjøttmeis 64 unger, Blåmeis 27 unger, Svartmeis 14 unger, Gråtrost 13 unger, Låvesvale 5 unger, Svarttrost 3 unger.

Gråtrostunger

Av 43 kasser som Sv.hv. fluesnapper tok i bruk, ble det 37 kull hvor det minst ble klekt ett egg. Alle hanner og hunner ble forsøkt kontrollert. Alle hunner ble fanget og med unntak av en kasse ble også alle hanner kontrollert. (I nevnte kasse ble hann aldri sett eller hørt.) Av de kontrollerte hunner var 11 stk. ringmerket tidligere år. To merket som pullus i 2008 var de eldste. Ei hoe ble fordrevet av en annen fluesnapper under ruging. Ble siden kontrollert i ei annen kasse noen hundre meter unna.
16 stk hanner hadde ring fra før. Eldstemann var merket i 2007 og har siden vært i kassefeltet. 3 stk. var merket som pullus, alle i 2010.

Årets bruneste sv.hv fluesnapper hann

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar