søndag 2. januar 2011

Hallingdal RG 2010

Kort oppsummert året 2010 for Hallingdal RG.
Totalt ble det merket 4622 fugler fordelt på 57 arter. Av disse var 426 stk. pullus (ca. 10% av totalen). Oppfølging av kassefelt i Hemsedal ble også gjennomført i 2010 (Gjennomført kontinuerlig siden 1983) Kråkefellen var bare sporadisk i drift vinteren 2010 (f.o.m. febr. t.o.m. april) på grunn av ryggproblemer hos undertegnede.
Hauksanger og skogsnipe ble nye merkearter for HRG i 2010.
Det ble innmeldt 17 gjenfunn i løpet av året. Se linker under


Vis Hallingdal RG, gjenfunn utlandet 2010 i et større kartVis Hallingdal RG, gjenfunn i Norge 2010. i et større kart

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar