mandag 31. januar 2011

Tom foringsplass.

Siste 14 dagene av januar har foringsplassen på Finset vært preget av "utvandring".
Per dd. er det omtrent ikke fugler igjen på foringen. Ingen gråsisik. Ingen dompap. Ingen grønnfink. Kun noen få blåmeis og kjøttmeis og en enslig granmeis. Rett og slett litt stusslig med en "avfuglet" foringsplass.
Mulig at det er et naturlig fenomen at fuglene etter en stund streifer videre til tross for rikelig tilgang på mat.
Spurvehaukene som er nevnt i de to siste innlegg, må trolig ta på seg ansvaret for at bestanden har blitt noe redusert. Ribbplass i nærheten ble funnet sist uke. Det lå det en god del fjær bl.a fra gråsisk, dompap og meis. Kanskje har spurvehuken skremt og uroet de andre så mye at de har reist av den grunn.
Nettfangst har kun blitt utført noen få minutter siste 14 dagene. 5 blåmeiser har fått ring og en kjøttmeis har blitt kontrollert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar