fredag 22. oktober 2010

Havørn i Hovet


Fikk melding om havørn på Holsfjorden i begynnelsen av denne uka, men kom da akkurat for seint til å få sett den. Den hadde tatt en and i nedre del av fjorden og spist den like før jeg kom.
Derimot i dag var jeg mere heldig da jeg kunne beskue en adult havørn sitte på sitt bytte på isen i Hovsfjorden langs med vegen her. Den hadde tatt den vingeskadde kortnebbgåsa som har holdt seg til her siden i august. Heldigvis kom denne gåsa nå til nytte da den neppe ville ha greid en vinter her oppi.
Havørna er jo nå de senere årene blitt nærmest fast å se i Hallingdal. Mangen av disse funnen de senere årene gjelder adulte fugler, så det er vel stor sjans for at mangen av disse funnene gjelder en og samme individ.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar