søndag 10. oktober 2010

Breiehagen: oppsummering uke 40

Flott høstvær i siste del av uka. Kombinert med hagearbeid ringmerket jeg 176 fugler med et mistnett. Bjørkefink og kjøttmeis dominerte, men nye merkearter for meg i Breiehagen ble pilfink og spettmeis. Begge disse artene har økt i antall siden 1970-tallet, da jeg sist var aktiv ringmerker i Hallingdal. I tillegg kontrollerte jeg en grønnfink som var merket i Nederland. Artig!
Bjørkefink ble vanligste merkeart i uke 40.

Totalt uke 40: 78 bjørkefink, 73 kjøttmeis, 10 bokfink, 6 nøtteskrike, 3 pilfink, 3 grønnfink, 2 spettmeis og munkSpettmeis ble ny merkeart: et spettmeispar hang i mistnettet samtidig.

Her er hannen 2K+. Flott fugl å ringmerke, rolig lynne!


Ny merkeart: Pilfinken er en art som har økt i antal. Kjønnene er like.


Alle nøtteskrikene som ble merket var voksne individer. Det gikk også hardt utover fingrene!

Nøtteskrikene hamster mye mat om høsten og er svært aktive nå.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar