tirsdag 19. oktober 2010

Finset; oppsummering uke 41.

Liten merkeaktivitet sist uke. Kaldt om morgen, helt ned i 8-10 blå grader på det kaldeste. De få gangene det var mulig med fangst, var det ikke mange på trekk. Sangere og insektspisere er dratt til andre og varmere breddegrader. Eneste som er å se er en annen rødstrupe og gjerdesmett som hopper rundt i busker og kratt. Meiser, finker, sisik og trost er de dominerende arter. Men det er ikke hele tiden lite lett å få lurt disse ned i mistnettene. Stjertmeis har det vært mye av å se de siste dagen, flokker med opptil 50+. Flott liten sak stjertmeisen.
Ukens mest gledelige var fangst av 3 pilfink. Den har ikke vært observert på Finset på snart 20 år. Torgrim nevnte opptur for arten i oppsummering fra uke 40. Skal bli spennende å se videre.
Bjørkefink, hunn.

Ikke spes. stor aktivitet i kråkefella. Men det er "normalt" på denne årstiden. Ingen spes. trekk/streifaktivitet på kråkene før snøen legger seg. Men 6 stk. ungkråker har hoppet ned så langt.

Merket uke 41: Bjørkefink 2, blåmeis 7, brunsisik 1, dompap 1, granmeis 1, grønnfink 5, gråsisik 14, gråtrost 2, kjøttmeis 15, kråke 6, måltrost 2, pilfink 3, rødstrupe 7, rødvingetrost 2, skjære 6, svartrost 1.
Totalt = 75 stk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar