søndag 24. oktober 2010

Breiehagen: oppsummering uke 41 og 42

Litt tid til ringmerking noen dager, helst ettermiddagstid til kl. 18:00:

96 fugler ringmerket totalt med ett mistnett i hagen:
52 kjøttmeis, 19 grønnfink,12 bjørkefink, 5 pilfink, 1 svartrost, 1 nøtteskrike og 1 spettmeis.

Har merket bare med ett mistnett, men har nå laget plass til ett til nærmere skogen-håper å kunne merke andre arter også.

Sangsvanene gir mye lyd fra seg når nye individer ankommer Strandafjorden. Antallet har nå kommet opp i 40 adulte, noe som er interessant! Kanadagåsflokken på 9 er forsatt tilstede ved Grandane. Et par har kommet til de siste dagene, men blander seg ikke med de andre. Både kongeørn og hønsehauk har blitt observert under ringmerkingsarbeidet også, samt et par stjertmeis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar