søndag 7. november 2010

Finset; oppsummering uke 44.

Litt sporadisk fangst ved foringsplass og siste krampetrekning etter gråsisk denne uka. Betydelig færre og mindre flokker med gråsisk nå. Derimot holder blåmeisen stand, og vel så det. Den har opptrådt nærmest invasjonsartet. Store flokker har veltet inn over foringsplassen og fullstendig okkupert meiseboller og frøautomater. Små antall merket, men antall merket blåmeis kontra kjøttmeis viser et bilde av hvordan blåmeisen har dominert foringsplassen. Veldig lite gjenfangst av merkede blåmeiser, tyder på stor streifaktivitet. De blåmeisene som blir kontrollert er stort sett pullus fra i sommer eller merkinger fra august og september.
Søndag ble prioritert til ombygging av nettoppsett på foringsplassen. Egentlig er ikke plassen så veldig godt egnet for nettfangst. Med håp om bedring på dette ble et 9-meters nett byttet ut med 12-meters heisnett. I tillegg var tanken at dette skulle brukes på ettervinteren/våren når trekkfuglene kommer tilbake fra sitt sydenopphold.
Dompap hann

Kråkefella omtrent på "normalt" nivå i starten av november i forhold til tidligere år. Nå er det ikke bare ungkråker (1K) som frekventerer fella. De voksne har nå også begynt å streife litt mer enn tidligere i høst.

Merket uke 44: Blåmeis 60, brunsisik 1, dompap 3, grønnfink 8, gråsisik 40, kjøttmeis 26, kråke 17, nøtteskrike 1, skjære 2.
Totalt = 158 stk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar