onsdag 21. september 2011

Vekstbånd.

Liten merkeaktivitet siden siste innlegg. Kombinasjon av tidsnød og mye dårlig fangstvær er ingen heldig kombinasjon. Totalt har det blitt merket 92 stk. i perioden.  Rødstrupe har vært hovedfokus den siste tiden, men bidraget til statistikken fra den arten er knapt skyggen av tall fra tidligere år. Enten har den hatt et elendig år eller så har jeg vært ekstremt uheldig med fangstdagene. Så godt som fraværende har den i alle fall vært.
Frøspisere, med grønnfink som dominerende, slenger også innom foringen. Riktignok ikke helt de helt store mengdene så langt.

Stjertfjærene kan ofte ha mer eller mindre tydelige vekstbånd(tverrbånd). Bånd som går på tvers av av alle fjærene og er mørkere enn resten av fjærene. Vekstbånd kan være til hjelp ved aldersbestemmelse av fugler. I flg. skriften er tverrbånd som ligger på samme plass, altså symmetrisk mønster, indikerer at det trolig er en ungfugl. Slikt typer vekstbånd viser at stjerten har vokst samtidig.
Under eksempler på vekstbånd.

Løvsanger.

Rødstjert

Kjøttmeis

Granmeis

Bokfink

Hagesanger

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar