lørdag 15. januar 2022

Januartelling av sangsvaner i Hallingdal 2022

Årets sangsvanetelling i Hallingdal ble gjennomført 15. januar. Ca. 0 grader, delvis stille og god sikt. Per Furuseth tellte i Hol, Gol, Nesbyen og Flå, Bent Fjeldheim i Hemsedal og Torgrim Breiehagen og Anne Mette Monclair i Ål. Etter en kuldeperiode i desember ble det langt mildere de siste 14 dagene, med mildvær og sterk vind (Gyda) de to-tre siste dagene før tellingen. Dette medførte at det var lite isdekke i Strandafjorden, Ål og mindre is enn vanlig i Hallingdalselva. Totalt ble det registert 195 sangsvaner i Hallingdal, noe som er et meget godt vintertellingresultat i perioden 2014-2022 (se nederste diagram).  Hoveddelen av sangsvanene var i Strandafjorden, Ål med 147 ind. (75,4% av totalantallet i Hallingdal). Ingen  sangsvaner i Gol eller Flå. Ungfuglandelen var bare på 12.8%, en av de laveste registerte ungfuglandelene i perioden 2014-2022 i Hallingdal (variasjon 12,4-23,4%). 15 ungekull ble registrert (gj.snitt 1,7:  3 - 3'er kull, 4-2'er kull, resten 1'er kull). Dette tyder på et dårlig reproduksjonresultat sommeren 2021. Da får vi håpe at resten av vintersesongen blir bra for sangsvanene med gode næringsforhold.

 15. januar 2022: Hallingdal

Kommune

Ungfugl

Adult

Totalt

Hol

0

   12

   12

Ål

     22

 125

 147

Gol

       0

     0

    0   

Hemsedal

 2

     9

   11 

Nesbyen

 1

   24

   25

Flå

 0

     0      0

Totalt

(%)

     25  

(12.8)

  170

(87.2)

  195


 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar