onsdag 23. november 2016

Ikke bare kråker i kråkefella

Kråkefella er et effektivt hjelpemiddel når det kommer til fangst av kråker i ringmerkingsøyemed, men med ei slik felle blir det ikke bare kråker. Noen skjærer fanges årlig, og opp gjennom historia har også både kaier og kornkråker funnet veien nedi. I tillegg til kråkefuglene dukker det også opp en og annen rovfugl. For eksempel har vi hatt ett eksemplar av både fjellvåk og jaktfalk i fella. Begge disse kom i samme uke, ei uke som ble avslutta med to hønsehauker i fella samtidig!
Ung jaktfalk, en svært uvanlig gjest i kråkefella!
Hønsehauken er en art som forekommer relativt hyppig. Sjølv om hønsehauken kan dukke opp gjennom hele kråkefangst-sesongen (oktober-april), viser ringmerkingstallene at de fleste haukene dukker opp i løpet av de tre siste månedene av året. November står i en særstilling, og av totalt 89 ringmerka fugler er hele 47 individer fanga i november. Med litt rask hoderegning vil det si ca. 53 % av fuglene. I tillegg virker det også som om enkelte dager er mer attraktive enn andre. Spesielt den 20. november ser ut til å skiller seg ut som en hønsehauk-dag, da den i flere år var fast gjest i fella på denne datoen.
Viltkameraet har knipsa noen artige haukebilder!
Ser vi på alder og kjønn, domineres fangsten av unge hanner. Hele 73 % av de merka fuglene har vært av hanner i sitt første leveår, mens 17 % har vært unge hunner. Kun 10 % har altså vært fugler i sitt andre leveår eller eldre, men her har det vært like mange hunner som hanner.

En 2k-fugl. Noe mer uvanlig enn 1k-fuglene.
I år dukka det ikke opp noen hauk den 20. november, men 2k-fuglen på bildet over ble merket den 14. november. Og for den observante leser kan man se av viltkamerabilde at det var en hauk ved fella den 17. november. Denne skjønte riktignok ikke veien ned i fella, og har ikke blitt sett i ettertid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar