torsdag 23. januar 2014

Januartelling av sangsvaner i Hallingdal

Per Furuseth og Torgrim Breiehagen telte sangsvaner i  alle vassdrag i   Hallingdal  11. januar 2014. Dette har blitt gjort i flere år i hele Hallingdal og i Strandafjorden fra 1966
Totalt ble det funnet 202 sangsvaner (166 voksen og 36 ungfugler (2K)). Ungfuglandelen var på ca. 18%, noe som viser at det har vært en god produksjon av ungfugler i hekkeområdene, sannsynligvis i nordlige deler av Skandinavia og Nord-Russland. Totalantallet sangsvaner er  mye lavere  i år enn i fjor (nesten 100), hvor mesteparten ble observert i Strandafjorden (ca. 250). Dette skyldes nok en mild desember, der mange vassdrag østover ikke var tilfrosset.   Det var tilnærmet likt antall av voksne og ungfugler i Nes og Ål kommune. Fuglene i Hemsedal ble telt to dager før (Bent Fjeldheim) (se også Artsobservasjoner for fugl for detaljer).
Like etter fullført telling kom vinterkulden til Hallingdal og vassdragene har begynt å fryse til! Dette vil nok influere på fordelingen av sangsvanene fremover.

        Ungfugl (2K)  Voksne   Totalt 
Hol          11             19             30
Ål            10             64             74
Gol           --               7               7
Hemsedal  --             2               2
Nes          12            63             75
Flå             3            11             14
SUM:       36          166           202 Sangsvaner  i  Holsfjorden  i februar 2008, ungfugler på nederste bilde.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar