søndag 9. juni 2013

Svalbardsommer

Den første sommermåneden har kommet, og de fleste fuglene har returnert. Rødnebbterna har atter en gang inntatt Longyearbyen, og, til tross for at termostaten ikke tilsier det, sommerfølelsen kom med dens skrik. Snøen har nå for det meste gått i store deler av Adventdalen, og de fleste fuglene har reist ut på tundraen. Siden forrige innlegg har det kommet inn flere fugler. Polarsvømmesnipa er atter en gang på plass, noe ringgåsa (ua. hrota) også er. I tillegg er kvinand, krikkand, stjertand, tundragås (ua. flavirostris), sædgås (ua. rossicus), steinvender, toppand og låvesvale blitt sett i ulikt antall.

Merkesesongen er også i gang. 29. mai var rusene ute for første gang denne sommeren, og 29 fugler ble merket den første økta. Kjell Mork Soot er også på plass, og hittil i år har totalt litt over 100 fugler fått ring og flagg om foten. På måkefronten prøver vi hardt, men polarmåkene her oppe er neimen ikke dumme og gjør fangsten vanskelig. Dog, vi gir oss ikke. Jeg har fortsatt igjen noen dager før mitt opphold på Svalbard er over for denne gang. Innen den tid får vi håpe vi klarer å lure noen av de!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar