mandag 20. september 2010

Oppsummering uke 37 - 2010

Arbeidsdagen har flere dager denne uken starte med nettfangst. Tidlig uta av dyna, nettene fangstklare før dagslyset. Fanget i en 2 timers tid før en reiste på jobb. Fangsten har foregått på gården hjemme og andre ganger i Hydalen.
Helgen (lør-søn)i Hydalen ble "ødelagt" av meget sterk vind, kun litt fangst fra morgenen av var mulig.

Det minker på fuglene, både i antall og artvariasjon. Spes. i fjellet er det nå lite fugl å se. Heipiplerka som det var bra med tidl. i uka, har nå så godt som forlatt fjellet. En etternøler av løvsanger (1K) ble fanget 19. (Det er den seineste obs. jeg har av løvsanger i fjellet).

Jernspurv syntes å ha hatt sin trekktopp, synkende antall blir fanget. Rødstrupen derimot, virker som om den beveger seg lite. (Historisk har den hatt sin trekktopp litt senere.) Grønnsisiken streifer fortsatt rundt i store flokker på jakt etter frø. Høstens første gransangere ble fanget i Hydalen 19.
Som nevnt i tidl.innlegg, ukens høydepunkt, en jernspurv (ad) med belgisk ring ble kontr.


Gransanger


Gransanger

Uke 37.
Bjørkefink 6
Blåmeis 4
Bokfink 8
Brunsisik 7
Fuglekonge 2
Gjerdesmett 1
Granmeis 2
Grønnsisik 80
Gråsisik 31
Gråtrost 1
Heipiplerke 29
Jernspurv 69
Kjøttmeis 9
Løvsanger 2
Munk 4
Møller 1
Måltrost 3
Rødstrupe 19
Sivspurv 14
Svartmeis 1

Totalt = 294

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar