mandag 13. juni 2011

Pullusmerking i Bergen.

Siden jeg starta å studere her i Bergen i fjor, har jeg ingen egne fuglekasser her på Vestlandet enda. Riktignok har jeg likevel satt ring på noen få, heldige utvalgte. Etter kattuglemerkinga i starten av mai, sa Odd Johan at han hadde et par kasser med kjøttmeis jeg kunne ta. Den første kassa klekte på nasjonaldagen, mens den andre var noen dager seinere.

Foto: Odd Johan Lundberg


I tillegg til meisene har jeg vært på jakt etter trostereir, noe som skulle vise seg å være verre enn forventa. Selv om trostebestanden har gått noe ned hjemme, er det likevel relativt lett å finne noen trostereir om man setter av noen timer i skogen. Dette trodde jeg det skulle være i Bergen også, men den gang ei. Etter flere timer med leiting, resulterte det kun i tre trostereir. To av dem er merket og det siste trenger fortsatt noen dager til før ungene er store nok. Etter en samtale med Einar Selvåg, viste det seg at trosten ikke på langtnær var så tallrik på Vestlandet som den var hjemme. Kanskje ikke så rart jeg ikke fant så mange reir likevel.

Ringmerket: Kjøttmeis 13, gråtrost 6

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar