mandag 10. juni 2019

Travelt å fostre opp svoltne ungar. Biletet teke i Lio 9.6.

mandag 15. april 2019


Stillits og stær fotografert i Lio den 5. 4. 2019.
Foto Olav Huso

søndag 13. januar 2019

Sangsvanetelling i Hallingdal januar 2019

Årets sangsvanetelling i Hallingdal ble gjennomført 12. januar. Deler av desember 2018 og første halvdel av januar 2019 har vært relativt mild i Hallingdal og vassdragene og fjordene har vært ganske åpne uten stor isdannelse, også pga. dager med sterk vind.  Per Furuseth telte i Hol, Gol, Nes og Flå. Torgrim Breiehagen i Ål og Vegard Bang Fjeldheim i Hemsedal. 

Totalt ble  157 sangsvaner registrert,  noe som ligger midt mellom 2018 og 2017-tellingene  (se tabellene nedenfor). Størst antall i ble funnet i Strandafjorden, Ål og nesten like mange ved Husemoen, Nes, sannsynligvis pga. lite is i Hallingdalselva. 

Ungfuglandelen var på 15.3% (24) noe som indikerer en middels hekkeår i 2018  for sangsvanene. En stor andel av ungfuglene ble registrert i Hol  (Hovsfjorden og Holsfjorden). 

En større rapport om alle tellingene i  Hallingdal er under bearbeidelse dette året, så vi håper å kunne presentere mer data  litt senere i år.

12. januar 2019: Hallingdal

Kommune
Ungfugl
Voksne
Totalt
Hol
12
14
26
Ål
  2
55
57
Gol
-
-
-
Hemsedal
 2
     10
12
Nes
 5
     45
     50
Flå
 3
9
12
Totalt
(%)
     24 
 (15.3)
   133
 (84.7)
   15721. og 23. januar 2018: Hallingdal

Kommune
Ungfugl
Voksne
Totalt
Hol
-
 5
 5
Ål
8
41
49
Gol
-
-
-
Hemsedal
1
15
16
Nes
3
24
     27
Flå
-
-
-
Totalt
(%)
12 
(12.4)
85
(87.6)
9714. januar 2017: Hallingdal

Kommune
Ungfugl
Voksne
Totalt
Hol
2
26
28
Ål
15
70
85
Gol
3
21
24
Hemsedal
7
18
25
Nes
4
15
19
Flå
-
-
-
Totalt
(%)
31
(17.1)
150
(82.9)
181


fredag 23. november 2018

Munk i vinterhalvåret i Hallingdal.

Fikk besøk   av en munk hann (1K+) de siste  dagene fra 21.11.2018   på foringsplassen i Breiehagen (se bildet nedenfor 23/11) i minus 11 grader! Observert i hele perioden 21.11-9.12 (totalt 19 dager).  Lavest temp: -14 C; 26.nov. kl. 08, snøfall 3. des.: 15 cm.  Dessverre ble antagelig munken tatt av en spurvehauk ho 9. des. kl. 15:58, se  foto nederst. Ikke sett etterpå! Satt  en stund i prydbuska før den stupte ned mot bakken og tok en fugl, fløy vekk en liten stund etterpå med en fugl i klørne.

Fikk lyst til å sjekke litt på artsobservasjoner.no  om vinterforekomsten  (oktober-mars) av  munk i Hallingdal. Tabell 1 nedenfor viser at det er  registrert 6 ind. av munk hittil i denne perioden  i 2018, noe som er rekord i forhold til tidligere år. Tydelig en bra økning av høstfunn i år. Artig å se hvor lenge munkene holder seg i Hallingdal når kulden setter inn! 

Tabell 2 nedenfor  viser at at antall individer
minker hurtig i slutten av november og det er bare fire funn i desember i Hallingdal: 21. nov.-9. des. 2018 i Breiehagen, Ål,  14. des. 2011 i Hovet, Hol, 28. des. 2016 i Breiehagen, Ål  og  29. des. 2018 Geilo, Hol (ikke på figuren enda). I tillegg er det en vinterobservasjon  19. januar 1979 i Gol sentrum.

Flott om alle legger inn sine funn på artsobservasjoner.no så vi kan følge utviklingen.

torsdag 11. oktober 2018

Atter en gang russiske gjester

Høsten går sin vante gang, og i følge primstaven er vi kun få dager unna første vinterdag. Riktignok virker det ikke helt slik om dagen, med opptil 17 varmegrader midt på dagen. Det kan vel og merke snu fort, og plutselig ligger vintersnøen her. September har vært både vindfull og våt, noe som gjorde fangst av småfugler nærmest umulig. Heldigvis ble været noe bedre i oktober, og optimismen ble igjen tent. Det meste av trekkfugler har forlatt fjellet, men meiser, finker og trost holder fortsatt stand. I tillegg er det jo alltid et lite håp om at det skal dukke opp noe sjeldent fra øst eller vest. Og lørdag morgen var det nettop slike sjeldne gjester i nettet, nemlig to gulbrynsangere!. Gulbrynsangere har blitt fanget i Hemsedal både i 2009 og 2015, men det er også de to eneste funnene av arten i kommunen. Ekstra artig var det at det til og med hang to individer i nettet samtidig! Å håpe at det i det hele tatt skulle dukke opp én slik godbit er optimistisk, men å tro at det skulle være flere var fullstendig urealistisk. Fram til nå...søndag 7. oktober 2018

Gjennfunn av gammel nøtteskrike (10 år).

Fikk nettopp et gjennfunn av en nøtteskrike som hadde blitt funnet død i Sør-Aurdal, Oppland  i et hyttefelt (Tverrbegvegen) 22. sept. 2018 og i en avstand på 59 km, antagelig nylig skutt, men ikke av finneren/rapportøren. Denne nøtteskrika med ringen NOS 667663 hadde blitt merket i Breiehagen, Ål av meg  6. okt. 2010  som en voksen fugl  på minst 2 år og gjennfunnet etter 2908 dager (7 år, 11 mnd. og 16 dager). Dette vil si at fuglen må ha vært godt over 10 år gammel!  Høyeste alder som tidligere er registrert i Norge er 10 år og 6 mnd (Norsk RingmerkingsAtlas 2006, volum 2), så denne nøtteskrika var nesten like gammel.  Gjennomsnittavstanden for gjennfunn av alle norske  nøtteskriker som var eldre enn 1 år var på 41 km, så dette er ganske like denne nøtteskrikas forflytning. Unge nøtteskriker kan forflytte seg litt lengre om høsten, i snitt 71 km for alle norske gjennfunn.     
Nøtteskrika på bildet nedenfor er en av nøtteskrikene som ble merket samme uke i Breiehagen og avbildet i denne bloggen i 2010. Kan være samme ind., men jeg finner ikke orginalbildet i farten!